Aktuelno

23.05.2017
Zvanično otvoreno obnovljeno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda “Butila”
- Dana, 22.05.2017. godine, u Sarajevu je zvanično otvoreno obnovljeno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ‘’Butila’’, koje je realizovano u okviru projekta ‘’Otpadne vode Sarajeva’’. Vrijednost ...
Pogledaj u cijelosti
   
06.01.2017
KJKP“Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Sarajevo: Do sada evidentirana 1062 anonimna poziva
Do danas je evidentirano 1062 anonimna poziva. Ovdje ćemo spomenuti da se pozivi ne odnose samo na prijave koje upućuju na nelegalne aktivnosti na terenu već se upiti odnose i na prijavu i odjavu stanara ...
Pogledaj u cijelosti
   
05.01.2017
KJKP ‘’ Vodovod i kanalizacija ‘’ d.o.o Sarajevo; Akontativni računi za pojedina naselja u mjesecu januaru
Zbog trenutnih vremenskih uslova ovlašteni zaposlenici preduzeće KJKP ‘’ Vodovod i kanalizacija ‘’ d.o.o Sarajevo, neće vršiti očitavanje vodomjera privatnih kuća na lokalitetima koje dajemo u prilogu. ...
Pogledaj u cijelosti
   
04.01.2017
Najava niskih temperatura i slaba zaštićenost vodomjera mogu prouzrokovati pucanja stakla vodomjera a često i oštećenje kompletnoga vodomjera (usljed smrzavanja vode)
Napominjemo, interne vodovodne instalacije čine svi cjevovodi iza glavnog vodomjera. Za njihovo održavanje su zaduženi korisnici vodovodne usluge, te ih savjetujemo, da još jednom provjere zaštitu svojih ...
Pogledaj u cijelosti
   
29.12.2016
KJKP“Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Sarajevo: Tokom novogodišnjih praznika nastojanja da se poremećaji u vodosnabdijevanju svedu na minimum
Za vrijeme Novogodišnjih praznika 1., 2. i 3. januara 2017. godine, na usluzi našim potrošačima za prijavu eventualnih kvarova na vodovodnoj mreži, na raspolaganju je operativna ekipa i dežurni telefoni ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.12.2016
KJKP“Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Sarajevo: Filter postrojenje „Vogošća“ poslije „Bačeva“ najkomplikovanije u vodovodnom sistemu
Značaj ovog postrojenja počeo je još ratne 1994.godine , kada je građane Sarajeva snabdijevalo zahvatanjem i prečišćavanjem vode iz rijeke Miljacke i bilo je locirano u tunelu Bentbaša. Od 1998.godine ...
Pogledaj u cijelosti
   
23.12.2016
KJKP „ Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo – Studija za smanjenje neprihodovane vode
Sistem vodosnabdijevanja je ustvari sistem spojenih posuda i da bi smo sistem doveli na zadovoljavajući nivo, neophodno je početi od izvorišta a završiti na samom vodomjeru tj. instalacijama naših potrošača. ...
Pogledaj u cijelosti
   
22.12.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo – Uspostavljen rad bunara MB 12 za pravac Rezervoara „Mojmilo
Ukupne količine vode za ovaj rezervoar trenutno iznose 1300 l/s . Količine za ovaj pravac su povećane za 60 l/s, a što je rezultat opravke kvara na potisnom cjevovodu, koju smo izvršili dana 11.12.2016. ...
Pogledaj u cijelosti
   
21.12.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo : Prioritet je opravka kvarova
Mjesečno se izvrši opravka 300 do 350 kvarova, što predstavlja mnogo veći broj otklonjenih kvarova u poređenju sa istim periodom prošle godine, kada se mjesečno otklanjalo 200-250 kvarova. S obzirom ...
Pogledaj u cijelosti
   
16.12.2016
O B A V J E Š T E NJ E
U nedjelju, 18.12.2016. godine, će se u sklopu radova na ispitivanju i kontroli trafo-stanica, vršiti radovi na Izvorištu “Stup”. Obzirom da se u dijelu zone može obezbijediti alternativno snabdijevanje, ...
Pogledaj u cijelosti
   
06.12.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo: 127 GODINA SARAJEVSKOG VODOVODA
Danas, 06. decembra 2016. godine KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, obilježilo je 127 godina svog postojanja. Tim povodom, sa dužnom pažnjom i poštovanjem sjećamo se naših šehida i ...
Pogledaj u cijelosti
   
17.11.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo: Posjeta učenika OŠ „Behaudin Selmanović“
Danas, 16.11.2016. godine, Službu za sanitarnu zaštitu i kontrolu vode KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, posjetili su učenici JU OŠ „Behaudin Selmanović“ iz Sarajeva. Posjeta je organizovana ...
Pogledaj u cijelosti
   
11.11.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo: Zaštita vodomjera u zimskom periodu
Niske vremenske temperature i slaba zaštićenost vodomjernih mjesta, šahtova, u mnogim slučajevima prouzrokuju pojavu pucanja stakla vodomjera a često i oštećenje kompletnoga vodomjera. Usljed smrzavanja ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.10.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo: Potpisivanje Ugovora za izradu Studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Sarajevo, 12.10.2016. godine –Direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Nezir Hadžić i direktor Instituta za hidrotehniku Sarajevo, Tarik Kupusović, danas ...
Pogledaj u cijelosti
   
07.10.2016
Sarajevo, 07.10.2016. godine - Prema potpisanom ugovoru o finansiranju radova sa Općinom Centar, u toku su radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže na lokalitetu Šip a trenutno se realizuju dva ugovora.
U završnoj fazi su radovi na rekonstrukciji separatne kanalizacione mreže u ulici Dejzina Bikića. Položeno je 130 metara kanalizacione cijevi, profila 700 mm i 150 metara cijevi, profila 400 mm. Ugovorena ...
Pogledaj u cijelosti
   
28.09.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo: Na potezu Skenderija- Drvenija rekonstruisano 170 m vodovodne mreže
Obzirom na složenost same lokacije na kojoj se izvode radovi, te da se radi o jednoj od glavnih saobraćajnica, puštanje cjevovoda u sistem vodosnabdijevanja odvija se etapno i do danas je pušteno u funkciju ...
Pogledaj u cijelosti
   
09.09.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo: Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ulicama Bana Mateja Ninoslava i Zahira Panjete
Nakon što je Menadžment preduzeća iznio tehnička rješenja kojim bi se problem vodosnabdijevanja zone Rezervoara „Kobilja Glava“ riješio, Općina Novo Sarajevo je finansijski podržala tehničko rješenje ...
Pogledaj u cijelosti
   
13.07.2016
Uskoro dotok dodatnih količina vode sa Izvorišta '' Tilava '' za Rezervoar '' Mojmilo''
Nakon deminiranja lokaliteta u dijelu naselja Hrasno, Općina Novi Grad i dijela Općine Istočno Sarajevo i raščišćavanja nanosa mulja i blata, omogućen je pristup tunelu dužine 618m a kroz koji se pruža ...
Pogledaj u cijelosti
   
08.07.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Sarajevo: Podrška aktivnostima Vlade Kantona Sarajevo
Menadžment KJKP “Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. Sarajevo na čelu sa direktorom Nezirom Hadžićem u potpunosti podržava, daje punu podršku i stavlja na raspolaganje svoje resurse Vladi Kantona Sarajevo, ...
Pogledaj u cijelosti
   
07.07.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Sarajevo: Pogonska spremnost podignuta na značajan nivo
Nakon dugi niz godina i problema sa instaliranim centrifugalnim pumpnim agregatima, gdje se pokazalo da je ekonomski neisplativo ulagati u njihov remont, menadžment KJKP „ViK“-a se odlučio za nabavku ...
Pogledaj u cijelosti
   
28.06.2016
KJKP '' Vodovod i kanalizacija '' d.o.o Sarajevo: Rekonstrukcija kanalizacione mreže u naselju Šip
Na osnovu Sporazuma čiji su potpisnici KJKP ‘’ Vodovod i kanalizacija ‘’ d.o.o Sarajevo i Općina Centar, otpočela je aktivnost na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže u ul. Dejzina Bikića naselje ...
Pogledaj u cijelosti
   
23.06.2016
KJKP „ViK“d.o.o. Sarajevo: Rekonstruisano 2145 metara kanalizacione i 759 metara vodovodne mreže
Sarajevo, 23.06.2016. godine - U ulicama Omera Stupca, Kalemova, Avde Jabučice, Goruša, u toku su radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže ukupne dužine 4068 metara, koji se finansiraju sredstvima ...
Pogledaj u cijelosti
   
10.06.2016
KJKP '' Vodovod i kanalizacija '' d.o.o Sarajevo: Smanjen neto gubitak za 3 miliona KM!
Analizirajući ovogodišnji rezultat rada, direktor KJKP ViK Nezir Hadžić je precizirao da je dobar poslovni rezultat u 2015. posljedica rada svih zaposlenih, ali i toga što je KJKP ViK uspio da, osim što ...
Pogledaj u cijelosti
   
06.06.2016
Poštovani potrošači i sugrađani,
Obavještavamo naše potrošače i sugrađane da će KJKP '' Vodovod i kanalizacija '' d.o.o Sarajevo uložiti maksimalan napor kako bi vodosnabdijevanje u toku mjeseca Ramazana bilo urednije. Naime, dosadašnji ...
Pogledaj u cijelosti
   
30.05.2016
Potpisan sporazum o rekonstrukciji vodovodne mreže u Općini Vogošća
– Direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, Nezir Hadžić i ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Senad Hasanspahić potpisali su s načelnikom Općine Vogošća Eldinom ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.05.2016
Pušteno u probni rad Postrojenje na Butilama
Nakon završetka građevinskih radova na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, otvaranjem rajlovačkog kolektora otpočela je faza testiranja dijela ulaznih građevina, grubih rešetki i pužnih pumpi ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.05.2016
Posjeta studenata Fakulteta zdravstvenih studija
U skladu sa sporazumom koji ima KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo sa Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu o obrazovnoj, naučno istraživačkoj, stručnoj i tehničkoj saradnji, ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.05.2016
Redovna certifikacijska provjera sistema kvaliteta
Slovenski institut za kakovost in meroslovje Ljubljana, održao je danas u KJKP“ViK“ -u redovnu certifikacijsku provjeru sistema kvaliteta. Provjera je izvršena po referentnom dokumentu ISO 9001:2008, ...
Pogledaj u cijelosti
   
20.05.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Sarajevo: Potpisan sporazum o rekonstrukciji vodovodne mreže u Općinama Novi Grad , Centar i Stari Grad
Direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, Nezir Hadžić i ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Senad Hasanspahić potpisali su sporazume o rekonstrukciji vodovodne ...
Pogledaj u cijelosti
   
19.05.2016
Pokrenut novi portal www.viksa.info
Direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, Nezir Hadžić, ističe zadovoljstvo otvaranjem novog komunikacionog kanala : „Na ovaj način našim sugrađanima i potrošačima će biti omogućeno pružanje ...
Pogledaj u cijelosti
   
17.05.2016
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo: Uskoro početak rada Postrojenja za tretman otpadnih voda na Butilama
Delegacija Kantona Sarajevo na čelu sa gosp. Senadom Hasanspahićem, ministrom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo dana 16.05.2016. godine posjetila je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. ...
Pogledaj u cijelosti
   
13.05.2016
Studenti Građevinskih fakulteta iz Sarajeva i Zagreba posjetili KJKP „ViK“ Sarajevo
U okviru saradnje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za hidrotehniku i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 12.05.2016. godine upriličena je zajednička posjeta studenata i ...
Pogledaj u cijelosti
   
10.05.2016
Dodatne količine vode za grad Sarajevo
Sarajevo, 10.05.2016. godine – Deminiranjem lokaliteta u dijelu naselja Hrasno, Općina Novi Grad, omogućen je pristup tunelu, kroz koji se pruža cjevovod promjera 500 mm, čijim puštanjem u rad će u narednom ...
Pogledaj u cijelosti
   
05.05.2016
Posjeta predstavnika Misije Svjetske banke Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama
Danas, 05.05.2016.godine, delegacija Misije Svjetske banke na čelu sa gdin. Iyad Rammal, vođom Tima Svjetske banke (Task Team Leader) na Projektu „Otpadne vode Sarajeva, je posjetila Postrojenje za prečišćavanje ...
Pogledaj u cijelosti
   
22.04.2016
Dan planete Zemlje
Neka budu samo mirni i veseli Dani Zemlje u budućnosti za naš lijepi svemirski brod Zemlja koji nastavlja da se okreće i kruži u hladnom svemiru sa njegovim toplim i lomljivim tovarom vedrog života.“ ...
Pogledaj u cijelosti
   
20.04.2016
SAOPĆENJE ZA JAVNOST: Izvorište Bačevo snabdijeva vodom 80 % građana Sarajeva
Sarajevo, 20.04.2016. godine – Izvorište Bačevo vodom snabdijeva više od 400.000 građana Sarajeva. Samo Izvorište bilo je u funkciji i za vrijeme ratnih dešavanja tako što su uposlenici KJKP '' Vodovod ...
Pogledaj u cijelosti
   
10.03.2016
Nakon konkursne procedure: NEZIR HADŽIĆ direktor KJKP 'ViK'
Konkurs za izbor i imenovanje direktora KJKP 'ViK' d.o.o.Sarajevo je objavljen u dnevnom listu 'Oslobođenje', dana 20.02.2016. godine. Nakon provođenja konkursne procedure, u skladu sa svojim nadležnostima ...
Pogledaj u cijelosti
   
03.07.2015
ZAŠTO JE VODOSNABDIJEVANJE UGROŽENO ! ?
Vodosnabdijevanje Kantona Sarajevo je dugogodišnji problem, a ugroženo je iz više razloga: uskraćena su ulaganja u obnovu i sanaciju vodovodnog i kanalizacionog sistema, dugo godina nisu obezbjeđivana ...
Pogledaj u cijelosti
   
17.01.2014
Šema odgovornosti
Poštovani potrošači, imamo obavezu da Vas upozorimo da ste dužni da preduzmete sve preventivne mjere kako bi spriječili kvarove na Vašim kućnim instalacijama. kao i na brzoj popravci kvarova ako do njih ...
Pogledaj u cijelosti
   
23.12.2013
Potpisivanje Ugovor-a
Na osnovu čl. 8., 55. i 75. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (Sl. Novine Kantona Sarajevo broj 29/13), dužni ste zaključiti ugovor ...
Pogledaj u cijelosti
   
01.12.2012
Historijat Sarajevskog vodovoda iz Bečkih arhiva
Sarajevo, glavni grad Bosne, 1895. godine je uključujući vojna lica brojao cca 41.000 stanovnika. Ovo je historijat Sarajevskog vodovoda iz Bečkih arhiva, date su i neke autentične sheme ...
Pogledaj u cijelosti