Aktuelno

14.12.2018 13:03
Saopćenje za javnost Zaštita vodomjera u zimskom periodu
Sarajevo, 14.12.2018.g. - Niske vremenske temperature i slaba zaštićenost vodomjernih mjesta, šahtova, u mnogim slučajevima prouzrokuju pojavu pucanja stakla vodomjera a često i oštećenje kompletnoga ...
Pogledaj u cijelosti
   
13.12.2018 14:58
Kantonalna uprava civilne zaštite KS: Preduzeti preventivne mjere zaštite i spašavanja od snježnih padavina i niskih temperatura
Kantonalna uprava civilne zaštite preporučuje svim pravnim i fizičkim licima na području Kantona Sarajevo da odmah preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od snježnih nanosa i niskih temperatura, ...
Pogledaj u cijelosti
   
06.12.2018 14:12
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo obilježilo Dan preduzeća: SJEĆANJE NA ŠEHIDE, POGINULE BORCE I ZAPOSLENIKE PREDUZEĆA
Danas KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo obilježava 129 godina svog postojanja. Tim povodom, sa tugom i dužnim poštovanjem sjećamo se naših poginulih radnih kolega, šehida i poginulih ...
Pogledaj u cijelosti
   
05.12.2018 12:17
KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo SJEĆANJE
Povodom 129 godina rada preduzeća KJKP “ Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Sarajevo, sa tugom i dužnim poštovanjem sjećamo se naših poginulih radnih kolega šehida i poginulih boraca časnih branitelja države ...
Pogledaj u cijelosti
   
04.12.2018 14:32
Saopćenje za javnost
Sarajevo, 04.12.2018. god. - Danas smo imali više poziva od strane uposlenika vrtića i škola sa područja grada Sarajeva sa upitima vezano za ispravnost vode a sve je počelo na osnovu dezinformacija o ...
Pogledaj u cijelosti
   
28.11.2018 14:22
Na Izvorištu „Bačevo“: U TOKU RADOVI NA ZAMJENI PUMPNOG AGREGATA
Služba za mašinsko održavanje vrši demontažu pumpnog agregata i montažu ispravnog zamjenskog pumpnog agregata MB1 odgovarajućih nominalnih parametara
Pogledaj u cijelosti
   
28.11.2018 12:11
Saopćenje za javnost Zaštita vodomjera u zimskom periodu
Sarajevo, 28.11.2018.g. - Niske vremenske temperature i slaba zaštićenost vodomjernih mjesta, šahtova, u mnogim slučajevima prouzrokuju pojavu pucanja stakla vodomjera a često i oštećenje kompletnoga ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.11.2018 12:06
U naselju Krše: POLOŽENO NOVIH 1600 METARA DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA
U naselju Krše na području općine Vogošća, izvršena je izgradnja distributivnog cjevovoda profila DN 100 mm dužine oko 1600 metara. Također, u Rezervoaru „Jošanica“ je montirano hidroflex postrojenje, ...
Pogledaj u cijelosti
   
23.11.2018 15:00
RAD DEŽURNIH SLUŽBI ZA VRIJEME PRAZNIKA
Za vrijeme nastupajućeg praznika, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, 25. i 26. novembra 2018. godine, našim potrošačima će na usluzi kao i u redovnom terminu, biti na raspolaganju operativne ekipe i ...
Pogledaj u cijelosti
   
23.11.2018 14:20
Otvoren novi Centar za komunalne usluge
Danas, 23. novembra 2018. godine, u zgradi Općine Vogošća upriličeno je službeno otvaranje Centra za komunalne usluge. Uz prisustvo i građana sa ovog lokaliteta, načelnik Općine Vogošća, Edin Smajić, ...
Pogledaj u cijelosti
   
20.11.2018 14:18
Rezervoar „Crni vrh“: UGRADNJA ELEKTROMAGNETNOG MJERAČA PROTOKA
U toku su radovi na ugradnji elektromagnentog mjerača protoka profila DN 300 mm, na Rezervoaru “Crni vrh”. U sklopu ovih aktivnosti vrši se demontaža dijela cjevovoda profila DN 400 mm i ugradnja ...
Pogledaj u cijelosti
   
16.11.2018 13:58
U ulici Munira Gavrankapetanovića: NA NOVOPOLOŽENI CJEVOVOD PREBAČENO 28 PRIKLJUČAKA
Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata svakodnevno vrši popravku kvarova na vodovodnoj mreži, prabacivanje, izradu i rekonstrukciju priključaka, sanaciju iskopa, ispiranje cjevovoda. Današnje ...
Pogledaj u cijelosti
   
09.11.2018 16:02
Na području općine Stari Grad: REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U DIJELU ULICA KURTIN SOKAK, BEGOVAC, PAJE I PAJE SOKAK
U toku su radovi na rekonstrukciji vodovdne mreže u dijelu ulica Kurtin sokak, Begovac, Paje i Paje sokak. U dijelu ulice Kurtin sokak, između ulica Bistrik i Begovac, predviđena je rekonstrukcija vodovodne ...
Pogledaj u cijelosti
   
07.11.2018 10:21
Demant na tekst “Građani bez vode, a ViK bez para”
Povodom teksta koji je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" pod nazivom “Građani bez vode, a ViK bez para” od 07.11.2018. godine, ovim putem želimo upoznati javnost da smo uputili demant u vezi sa ...
Pogledaj u cijelosti
   
02.11.2018 14:45
POSJETA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, već duži niz godina, u okviru obrazovne, naučno istraživačke, stručne i tehničke saradnje sa obrazovnim ustanovama, omogućava istim, da njihovi učenici i ...
Pogledaj u cijelosti
   
31.10.2018 15:14
Predmet: Reagovanje na tekst Dnevnog avaza “Fekalije smrde na Ciglanama”
Povodom teksta pod nazivom “Fekalije smrde na Ciglanama” od 30.10.2018. godine u Dnevnom avazu, ovim putem želimo upoznati javnost da je Tehnička služba “Kanalizacije” u vezi sa problemom u ulici Hakije ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.10.2018 12:41
Radovi u toku na Izvorištu "Sokolovići"
Izvršena je demontaža neispravnog crpnog agregata BSK-2, koji je veoma bitan za pravac pumpanja Rezervoara "Mojmilo". Trenutno se vraća zamjenska pumpa u bunar koji će biti ponovo
Pogledaj u cijelosti
   
26.10.2018 14:40
Kobilja Glava: ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE
U ulici Kobilja Glava izvršena je izgradnja i rekonstrukcija dsitributivnog cjevovoda. Postojeća vodovodna mreža bila je od neadekvatnog i dotrajalog materijala, kako cijevi tako i spojeva te je ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.10.2018 14:36
REKONSTRUKCIJA DIJELA FEKALNE KANALIZACIJE U ULICI ALIJE NAMETKA
Pogon Kanalizacija započeo je radove na rekonstrukcij dijela fekalne kanalizacione mreže u ulici Alije Nametka. Postojeći fekalni kanal je profila DN 200 mm i ne zadovoljava potrebe u smislu funkcionisanja ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.10.2018 14:17
NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE
U ulici Kurtin sokak: Na zahtjev predstavnika Općine Stari Grad Sarajevo, a prema preporukama Tehničke službe Kanalizacije urađen je projekat pod nazivom “Glavni projekat separatne kanalizacione ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.10.2018 10:22
IZVRŠENA UGRADNJA ELEKTORMAGNETNIH MJERAČA PROTOKA NA REZERVOARU POGLEDINE
Dana, 23.10.2018. godine na Rezervoaru “Pogledine” izvršena je ugradnja dva data loggera profila DN 300 mm i DN 200 mm, tzv. mjerna oprema za praćenje protoka i pritiska vode. U cilju smanjenja gubitaka ...
Pogledaj u cijelosti
   
22.10.2018 12:24
U ulici Olovska: IZVRŠENO POLAGANJE CJEVOVODA
U petak 19.10.2018.godine završeni su radovi na polaganju cjevovoda u ulici Olovska. Riječ je o vrlo zahtjevnom projektu koji je obuhvatio izmještanje postojećeg cjevovoda profila DN 300 mm,
Pogledaj u cijelosti
   
18.10.2018 16:53
Predstavnici KJKP „ViK“-a: KONFERENCIJA I IZLOŽBA O VODOSNABDIJEVANJU I GUBITKU VODE U VODODVODNIM SISTEMIMA
Danas, 18.10.2018. godine, na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS) počela je druga po redu međunarodna konferencija i izložba o vodosnabdijevanju i gubitku vode u vodovodnim sistemima pod ...
Pogledaj u cijelosti
   
18.10.2018 11:58
DELEGACIJA ViK-a NA MEĐUNARODNOM KONGRESU O VODAMA U ISTANBULU
„Na poziv generalnog direktora Istanbulskog vodovoda i kanalizacije (ISKI), g-dina Fatih Turana, delegacija KJKP „ViK“-a, na čelu sa direktoricom Azrom Muzur i v.d izvršnim direktorom za ekonomske ...
Pogledaj u cijelosti
   
15.10.2018 12:59
Na lokalitetu Donja Jošanica – Uglješići: U TOKU RADOVI NA DRUGOJ DIONICI TRASE DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA
U toku su radovi na izgradnji distributivnog cjevovoda za dio naselja Donja Jošanica - Uglješići, na lijevoj obali rijeke Vogošće. Ukupna dužina predviđenog cjevovoda, profila DN 100 mm, iznosi ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.10.2018 12:45
Lokalitet Stari drum Hrasnica: RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI FEKALNOG KANALA
U toku je realizacija radova na izgradnji i rekonstrukciji fekalnog kanala, na lokalitetu dijela ulice Stari drum u Hrasnici. Nakon nastavka ranije privremeno obustavljenih radova, od ukupno ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.10.2018 10:18
Potez od Pumpne stanice “Briješće” do Rezervoara “Briješće”: RADOVI NA POTISNOM CJEVOVODU U ZAVRŠNOJ FAZI
Polaganje potisnog cjevovoda od Pumpne stanice “Briješće” do Rezervoara”Briješće”, profila DN 200 mm i ukupne dužine cca 1.400,0 metara, bliži se kraju. Preostalo je polaganje vrlo kratkog ...
Pogledaj u cijelosti
   
09.10.2018 11:58
U ulici Olovska: IZGRADNJA SEPARATNE KANALIZACIONE MREŽE
U ulici Olovska, glavnim projektom je predviđena izgradnja separatne kanalizacione mreže i to fekalna kanalizacija profila DN 300 mm, dužine 485 metara, kišna kanalizacija profila DN 300, dužine ...
Pogledaj u cijelosti
   
05.10.2018 15:50
U ulici Bistrik: ZAVRŠENI RADOVI NA FEKALNOM KANALU
Radovi, koji su vršeni u ulici Bistrik na fekalnom kanalu, na potezu od ulice Bistrik brijeg do ulice Kurtin sokak, sa dužinom trase cca 108 metara, su završeni. Investitor ovih radova bila je Opština ...
Pogledaj u cijelosti
   
05.10.2018 15:42
U ulici Numan Paše Ćuprilića: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE
U ulici Numan Paše Ćuprilića, na dionici od novog Rezervoara „Briješće“ do ulice Briješće brdo, predviđena je izgradnja i rekonstrukcija vodovodnog cjevovoda, profila DN150 mm, u ukupnoj dužini ...
Pogledaj u cijelosti
   
04.10.2018 14:01
Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI
Ekipe KJKP „ViK“-a svakodnevno vrše popravke kvarova na vodovodnoj mreži i izvode radove u okviru projekta detekcije, curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo, NRW projekat. Također, ...
Pogledaj u cijelosti
   
03.10.2018 14:52
Za dio naselja Donja Jošanica - Uglješići: IZGRADNJA DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA
Dio naselja Donja Jošanica-Uglješići, koje se nalazi na lijevoj obali rijeke Vogošće, do sada nije imalo riješeno vodosnabdijevanje na tehnički ispravan način. Da bi se riješilo vodosnabdijevanje ...
Pogledaj u cijelosti
   
02.10.2018 13:51
Služba za projektovanje i nadzor uradila projektno rješenje za: FEKALNI KANAL U ULICI BISTRIK
U ulici Bistrik, vrše se radovi na fekalnom kanalu proflila ? 300 mm, na potezu od ulice Bistrik brijeg do ulice Kurtin sokak, u dužini cca 108 metara. Radovi se izvode na potezu od šahta na raskršću ...
Pogledaj u cijelosti
   
02.10.2018 11:57
PRAĆENJE RADOVA NA POLAGANJU POTISNOG CJEVOVODA PUMPNA STANICA “BRIJEŠĆE“ – REZERVOAR “ BRIJEŠĆE“
Projektno rješenje izgradnje potisnog cjevovoda na potezu Pumpna stanica ”Briješće”- Rezervoar ”Briješće”, urađeno je od strane Zavoda za vodoprivredu. Investitor navedenih radova je Općina ...
Pogledaj u cijelosti
   
01.10.2018 15:06
Služba za projektovanje i nadzor: URAĐEN PROJEKAT ZA FEKALNI KANAL NA LOKALITETU BREGOVI
Tokom mjeseca jula i augusta izvršeni su radovi na polaganju fekalnog kanala profila DN 300mm, u dužini od 724 metra na lokalitetu Bregovi, Općina Ilidža. Za navedene radove uredno je pribavljeno ...
Pogledaj u cijelosti
   
01.10.2018 13:29
Za lokalitet Stari drum Hrasnica: URAĐENI PROJEKTI REKONSTRUKCIJE VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE
Na osnovu glavnog projekta rekonstrukcije, urađenog u Službi za projektovanje i nadzor KJKP “ViK”, izvode se radovi na fekalnom kanalu na lokalitetu Stari drum Hrasnica. Radi se o planiranoj rekonstrukciji ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.09.2018 17:42
UGRADNJA DATA LOGGERA NA MJERNOM ŠAHTU I UGRADNJA ELEKTORMAGNETNOG MJERAČA PROTOKA NA REZERVOARU HRASNICA
Danas se u zoni vodosnabdijevanja “Hrasnica” na Rezervoaru “Hrasnica” vrši ugradnja data loggera profila DN 250 mm, tzv. mjerna oprema za praćenje protoka i pritiska vode. ??U cilju smanjenja gubitaka ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.09.2018 14:44
U ulici Dr. Munira Gavrankapetanovića: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE VODOVODNE MREŽE
U ulici Dr. Munira Gavrankapetanovića, projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće ulične vodovodne mreže. Projektom je predviđena rekonstrukcija azbest cementnog cjevovoda DN 80mm i 100mm i cjevovoda ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.09.2018 15:58
Rezervoar „Bjelave”: AKTIVNOSTI NA UGRADNJI MJERAČA PROTOKA I ČIŠĆENJU REZERVOARA
Danas, 24.09.2018. godine, radnici KJKP „VIK-a“ počeli su radove na ugradnji mjerača protoka na Rezervoaru “Bjelave”, profila DN 300 mm. Služba za mašinsko održavanje u sklopu aktivnosti, vrši rekonstrukciju ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.09.2018 14:03
U ulici Olovska: U TOKU IZMJEŠTANJE CJEVOVODA DN 300
Tehničkim rješenjem KJKP „ViK“-a, u ulici Olovska, predviđeno je izmještanje postojećeg vodovodnog cjevovoda profila DN 300mm, ukupne dužine 220metara. Naknadnim dopunama, predviđena je izgradnja nova ...
Pogledaj u cijelosti
   
21.09.2018 15:35
Rješenje dugogodišnjeg problema: IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U ULICI ZABOSNICA
Pogon Kanalizacija danas je započeo radove na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u ulici Zabosnice. Ovaj projekat će se ralizovati u zajedničkoj koordinaciji KJKP “VIK” i Ministarstva komunalne privrede ...
Pogledaj u cijelosti
   
21.09.2018 15:04
Za stanare u ulici Aleja lipa 50/51: U TOKU KOREKCIJA RAČUNA
Obračun vode u zgradama kolektivnog stanovanja, koji se vodom snabdijevaju preko glavnog vodomjera zgrade, vrši se na način da se ukupno očitani utrošak vode evidentiran na glavnom vodomjeru, nakon ...
Pogledaj u cijelosti
   
14.09.2018 16:21
U TOKU SU RADOVI U ULICI IGMANSKA CESTA
Danas se vrše radovi na izgradnji sedmog mjernog šahta u Zoni vodosnabdijevanja “Igman” u ulici Igmanska cesta. U sklopu ovih aktivnosti učestvuju radnici više službi preduzeća koji su izvršili rasijecanje ...
Pogledaj u cijelosti
   
14.09.2018 14:51
NRW projekat: UGRADNJA ELEKTROMAGNETNIH MJERAČA PROTOKA NA TEHNOLOŠKIM OBJEKTIMA
U sklopu Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode - NRW projekat, Tim za realizaciju ovog projekta je počeo sa ugradnjom elektromagnetnih mjerača protoka na tehnološkim objektima. ...
Pogledaj u cijelosti
   
14.09.2018 10:15
Izvorište „Vrelo Mošćanica“: ZAVRŠENO ČIŠĆENJE REZERVOARA
U proteklih nekoliko dana, radnici KJKP „VIK-a“ vršili su radove na čišćenju rezervoara i kaptaža Izvorišta „Vrelo Mošćanica“. Čišćenje rezervoarskih prostora Mošćanica 1 i 2, zbog njihove dubine ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.09.2018 16:19
Održana prezentacija KJKP „ViK-a“ u Kantonu Sarajevo: U SARAJEVU VIŠE NEMA REDUKCIJA VODE
Danas, 12.09.2018. godine, u multimedijalnoj sali zgrade Kantona Sarajevo održana je prezentacija Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija”, na kojoj su prisutni upoznati sa ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.09.2018 16:16
U TOKU SU RADOVI U ULICI BOSANSKIH GAZIJA
Danas se vrše radovi na izgradnji šestog mjernog šahta u Zoni vodosnabdijevanja “Igman” u ulici Bosanskih gazija. U sklopu ovih aktivnosti učestvuju radnici više službi preduzeća koji su izvršili ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.09.2018 12:50
Magazin „ŠKOLEGIJUM“ u posjeti Postrojenju za tretman otpadnih voda, Butile: POSJETA S CILJEM UVOĐENJA NOVIH TEMA U ŠKOLSTVU
Dana 11.09.2018. godine je Postrojenje za tretman otpadnih voda, Butile posjetila ekipa magazina „Školegijum“. Cilj ove posjete bio je, da se predstavi važnost Postrojenja, kao i doprinos koji ...
Pogledaj u cijelosti
   
06.09.2018 14:43
U ulici Jukićeva: ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI MJERNOG ŠAHTA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM
U kasnim noćnim satima završeni su radovi na izgradnji mjernog šahta sa pripadajućom opremom na glavnom distributivnom cjevovodu profila DN 500 mm, u ulici Jukićeva. Radovi su se izvodili u izuzetno ...
Pogledaj u cijelosti
   
05.09.2018 21:46
Damir Mašić opet obmanjuje javnost (Reagovanje na istup Damira Mašića na konferenciji SDP-a BiH održanoj u Sarajevu dana 05.09.2018. godine)
U medijima je dana 05.09. 2018. godine objavljeno, da je jedna od glavnih tema današnje konferencije SDP-a BiH, održane u Sarajevu i aktuelno stanje u sarajevskom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ ...
Pogledaj u cijelosti
   
05.09.2018 16:13
U Ulici Senada Poturkovića Senčija: POLOŽENO OKO 120 METARA KANALIZACIONE MREŽE
Danas su završeni radovi na izgradnji kanalizacione mreže u ulici Senada Poturkovića Senčija. Značaj ovih radova je veliki, zato što na ovom lokalitetu nije bilo kanalizacione mreže. Radnici Službe ...
Pogledaj u cijelosti
   
05.09.2018 16:05
U okviru NRW projekta, u ulici Jukićeva: IZRADA ŠAHTA I UGRADNJA MJERNO REGULACIONE OPREME
Danas se u ulici Jukićava, u okviru Projekta detekcije curenja i neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo – NRW projekta, vrše radovi na izradi šahta i ugradnji mjerno regulacione opreme. U veoma otežanim ...
Pogledaj u cijelosti
   
04.09.2018 16:00
Rezervoar „Buća potok II“: UGRADNJA NOVOG MJERAČA PROTOKA
U toku su radovi na ugradnji novog mjerača protoka sa Pumpne stanice “Buća potok I“ za Rezervoar „Buća potok II“. U sklopu ovih radova, vrši se i demontaža starog mjerača protoka a svi profili vodovodnih ...
Pogledaj u cijelosti
   
04.09.2018 10:58
Nadzorni odbor KJKP „VIK“izvršio izbor: AZRA MUZUR IMENOVANA ZA DIREKTORA PREDUZEĆA
Nadzorni odbor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, na sjednici koja je održana 03.09. 2018. godine, nakon provedene konkursne procedure, izvršio je izbor i imenovanje Azre Muzur, dipl. Ing. ...
Pogledaj u cijelosti
   
31.08.2018 15:20
IZVRŠEN OBILAZAK REZERVOARA “HAMBINA CARINA” I “SKENDERIJA”
Danas, 31.08.2018.godine v.d.direktorica, Azra Muzur sa svojim saradnicima je izvršila obilazak rezervoarskih prostora na lokalitetima “Hambina carina” i “Skenderija”. Rezervoari “Hambina carina” i ...
Pogledaj u cijelosti
   
31.08.2018 13:37
Rezervoari „Vogošća donja“ i „Vogošća gornja“: ZAVRŠENO ČIŠĆENJE KOMORA OBA REZERVOARA
Od ponedjeljka, 27.08.2018. godine, do danas, 31.08.2018. godine, radnici KJKP „VIK-a“ vršili su radove na čišćenju komora Rezervoara „Vogošća donja“ i Rezervoara „Vogošća gornja“. U noći ponedjeljak ...
Pogledaj u cijelosti
   
31.08.2018 08:00
U ulici Huremuša: INTENZIVIRANE AKTIVNOSTI NA DETEKCIJI KVAROVA
Ekipe VIK-a kontinuirano, tokom 24 sata intenzivno rade na detekciji curenja i sanaciji kvarova na vodovodnoj mreži, kako bi se zadržao i unaprijedio dostignuti nivo kontinuiranog vodosnabdijevanja.
Pogledaj u cijelosti
   
27.08.2018 16:30
U ulici Nalina: USPJEŠNO IZVRŠENA ZAMJENA OŠTEĆENE KANALIZACIONE CIJEVI
Usljed obilnih padavina u ulici Nalina, evidentirano je oštećenje saobraćajnice uz podiznaje i pucanje asfalta a na terenu je konstatovano da je otkriven kvar na kanalizacionoj mreži. Tokom vikenda, ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.08.2018 15:12
Nakon završetka Malonogometnog turnira “FIS GOL 2018”: ODRŽAN PRIJEM ZA POBJEDNIČKU EKIPU
Nakon završetka Malonogometnog turnira “FIS GOL 2018”, u jakoj konkurenciji veterana, u kojoj je zasluženo nogometna ekipa “ViK”-a u finalnoj utakmici pobijedila rezultatom 5:3 i osvojila prvo ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.08.2018 15:54
Malonogometni turnir “FIS GOL” 2018: I EKIPA VIK-a OSVOJILA PEHAR
Već nekoliko godina u Sarajevu se održava malonogmetni turnir FIS GOL koji u posljednje vrijeme okuplja sve ljubitelje ovog sporta. Nakon desetogodišnje pauze, jedan od najjačih malonogmetnih turnira ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.08.2018 15:13
JP BH POŠTA i VIK potpisali ugovor: PODJELA RAČUNA PUTEM POŠTE
KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo provelo postupak javne nabavke za uslugu za preuzimanje elektronskih računa, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostavu istog kupcima ugovornog organa ...
Pogledaj u cijelosti
   
23.08.2018 12:56
AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU OBJEKATA I REZERVOARA
Glavne aktivnosti upravljanja i održavanja vodozaštitnih zona jesu redovno održavanje vodovodnih objekata, rezervoara a što podrazumijeva u periodu kada vegetacija buja, redovno košenje trave, krčenje ...
Pogledaj u cijelosti
   
20.08.2018 13:17
RAD DEŽURNIH SLUŽBI ZA VRIJEME KURBAN BAJRAMA
Za vrijeme nastupajućeg praznika, Kurban Bajrama, 21. i 22. augusta 2018. godine, na usluzi našim potrošačima za prijavu eventualnih kvarova na vodovodnoj mreži bit će na raspolaganju operativna ekipa ...
Pogledaj u cijelosti
   
17.08.2018 15:21
U Pumpnoj stanici „Bačevo“: IZVRŠENA ZAMJENA PUMPNOG AGREGATA
Danas je pušten u rad pumpni agregat na Pumpnoj stanici “Bačevo”: Služba za mašinsko održavanje izvršila je demontažu neispravnog pumpnog agregata i montažu novog pumpnog agregata VIK 329, na ...
Pogledaj u cijelosti
   
17.08.2018 09:40
U ulici Olovska: AKTIVNOSTI NA POLAGANJU NOVOG DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA
Prema Sporazumu između Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS i Općine Novo Sarajevo, KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo izvodi radove na izmještanju i polaganju novog distributivnog ...
Pogledaj u cijelosti
   
10.08.2018 14:14
Molimo medije da budu objektivni i korektni
Sarajevo, 10.08.2018.g: Povodom informacija koje se plasiraju u vezi pokretanja klizišta u ulici Muhameda ef. Pandže i prebacivanja odgovornosti na KJKP „VIK“ d.o.o Sarajevo, u nekoliko medijskih kuća, ...
Pogledaj u cijelosti
   
10.08.2018 13:41
Saopćenje za javnost
Danas, 10.08.2018.godine u našem gradu, na Festivalskom trgu ispred Narodnog pozorišta Sarajevo, otvara se 24. Sarajevo Film Festival a koji će trajati do 17.augusta 2018. godine.
Pogledaj u cijelosti
   
10.08.2018 13:25
U Pionirskoj dolini: AKTIVNOSTI NA PROČEPLJENJU KANALIZACIONIH CIJEVI
Pogon “Kanalizacija” je danas, na lokalitetu Pionirske doline, počela radove na saniranju kvarova na kanalizacionoj mreži. Izvršeno je lociranje kvarova, odnosno šahtova, u kojima su se prilikom velikih ...
Pogledaj u cijelosti
   
09.08.2018 16:00
Vratnik mejdan i Širokac: AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU KVAROVA NA KANALIZACIONOM SISTEMU
U vremenskim uslovima koje smo imali u proteklom periodu, dolazilo je do pojave bujičnih voda a kanali koji nisu projektovani za ekstremne padavine, nisu bili u stanju prihvatiti velike količine padavina ...
Pogledaj u cijelosti
   
09.08.2018 14:44
U ulici Kovači: IZVRŠENA POPRAVKA KVARA NA GLAVNOJ VODOVODNOJ CIJEVI
Zbog čestih kvarova na glavnom cjevovodu u ulici Kovači na uglu Kasima ef.Dobrače, danas je Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata pristupila popravci kvara na ovom lokalitetu.
Pogledaj u cijelosti
   
08.08.2018 16:28
U Pumpnoj stanici „Centar“: U FUNKCIJI SVA TRI PUMPNA AGREGATA ZA REZERVOAR „BJELAVE“
Danas, u mašinskoj hali Pumpne stanice „Centar“, Služba za mašinsko održavanje izvršila je demontažu neispravnog bunarskog pumpnog agregata VIK026 i montažu ispravnog, zamjenskog pumpnog agregata, ...
Pogledaj u cijelosti
   
02.08.2018 15:52
Intenzivni radovi na realizaciji NRW projekta: IZVRŠENO VEZIVANJE CJEVOVODA NA LOKALITETU DUMAČE
Kako se intenzivno radi na realizaciji Projekta detekcije curenja i neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo – NRW, danas, na lokalitetu Dumače, nakon što je izvršena rekonstrukcija dotrajalog cjevovoda ...
Pogledaj u cijelosti
   
01.08.2018 16:23
DEMANTI NA TEKST KOJI JE OBJAVLJEN U „OSLOBOĐENJU“ VEZANO ZA DERA
Povodom objave u dnevnom listu „Oslobođenje“ od dana 31.07.2018. godine, pod naslovom “Pašagić: 6000 KM je malo za deratizaciju“ upućujemo slijedeći demanti: Direktor firme Sanitacija, Šefik Pašagić ...
Pogledaj u cijelosti
   
31.07.2018 15:36
Reagovanje na tekst objavljen 30.07.2018. godine u Dnevnom avazu pod naslovom „Je li ViK ponovo uveo redukcije“.
Već duži vremenski period, svjedoci smo čestih, tendencioznih, neistinitih, neobjektivnih, natpisa, informacija, tekstova, kako u Vašim novinama tako i u pojedinim drugim printanim i elektronskim medijima, ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.07.2018 15:14
Aktivnosti u okviru NRW projekta: IZRADA ŠAHTA U ULICI AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ
U okviru Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo - NRW projekat, danas se vrše radovi na izradi šahta u ulici Azize Šaćirbegović. Također, na predmetnoj ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.07.2018 15:09
KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo: ODRŽAN SASTANAK DIREKTORA VODOVODNIH PREDUZEĆA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE
U prostorijama KJKP “Vodovod i kanalizacija”d.o.o. Sarajevo, dana 24.07.2018. godine održan je sastanak direktora vodovodnih preduzeća na nivou Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali: ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.07.2018 11:48
Reagovanje na tekst: ''Na atraktivnoj lokaciji u Novom Sarajevu, tačnije u Kolodvorskoj ulici, bi umjesto zgrade MUP-a KS mogao biti izgrađen još jedan stambeno-poslovni objekat''.
Na portalu Klix.ba je dana 20.07.2018.godine objavljen tekst: ''Na atraktivnoj lokaciji u Novom Sarajevu, tačnije u Kolodvorskoj ulici, bi umjesto zgrade MUP-a KS mogao biti izgrađen još jedan stambeno-poslovni ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.07.2018 09:24
Na području Kantona Sarajevo: U TOKU PREVENTIVNA SISTEMSKA DERATIZACIJA
KJKP „Vodovod i Kanalizacija“d.o.o.Sarajevo je pokrenulo aktivnosti na izvođenju preventivne sistemske deratizacije, u skladu sa Odlukom o obaveznoj preventivnoj sistemskoj deratizaciji na području ...
Pogledaj u cijelosti
   
19.07.2018 15:38
INTENZIVNI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI
Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je u ulici Soukbunar 153, izvršila radove na popravci kvara na cjevovodu promjera DN 100 mm. Kvar je pravio štetu stambenom objektu, ali uz tačno lociranje ...
Pogledaj u cijelosti
   
18.07.2018 07:44
U ulici Vratnik Mejdan i Širokac: AKTIVNOSTI NA DETEKCIJI PROBLEMA NA KANALIZACIONOJ CIJEVI
U vremenskim uslovima koje imamo u proteklom periodu dolazi do pojave bujičnih voda i kanali koji nisu projektovani za ekstremne padavine, nisu u stanju prihvatiti velike količine padavina u kratkom ...
Pogledaj u cijelosti
   
17.07.2018 14:07
Aktivnosti na realizaciji NRW projekta: POSTAVLJANJE AUTOMATSKIH REGULATORA PRITISKA
U Zoni vodosnabdijevanja “Igman”, Tim za realizaciju NRW projekta je u mjerno regulacioni šaht Lužani, izvršio postavljanje reducira pritiska, radi automatske regulacije pritiska, odnosno obaranja pritiska, ...
Pogledaj u cijelosti
   
13.07.2018 15:41
Na Izvorištu Bačevo : ZAVRŠENI RADOVI NA STOJČEVAČKOM KANALU
Iako su kišne padavine usporavale rad na terenu, kao i kvar na bageru izvođača radova, aktivnosti na revitalizaciji Stojčevačkog kanala su završene. Dovezene su posljednje količine filtracionog pijeska ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.07.2018 13:58
Radovi na uređenju Izvorišta „Mošćanica“: VRELO MOŠĆANICA PONOVO U PUNOM SJAJU
Na Izvorištu „Mošćanica“ nalazi se jedna od najstarijih kaptaža iz perioda Austrougarske vlasti, koja datira od 1889.godine, te se smatra da je tada i udaren temelj modernom vodovodu u Sarajevu. ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.07.2018 08:04
UGRADNJA DATA LOGGERA NA MJERNIM ŠAHTOVIMA
Tim za ralizaciju NRW projekta, 11.07.2018. godine je izvršio obilazak mjerno regulacionih šahtova u zoni vodosnabdijevanja “Kobilja Glava” a u cilju daljih aktivnosti na realizaciji ovog projekta.
Pogledaj u cijelosti
   
09.07.2018 10:41
IZVRŠENO PROŠIRENJE LAGUNE „BAČEVO“
Nakon što je završeno čišćenje kolmiranog sloja u laguni „Bačevo“, izvršen je iskop novog kanala dužine oko 100 metara, čime je izvršeno proširenje lagune koja se približila do Alipašinskih bunara AB1 ...
Pogledaj u cijelosti
   
06.07.2018 14:39
Zbog nagomilanog otpada, šiblja i mulja: AKTIVNOSTI NA ČIŠĆENJU RAMIĆA POTOKA
Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata Pogona “Kanalizacija” je u sklopu redovnog održavanja Ramića banja – potok, čija je svrha da zadržava krupni talog i otpad koje nanese potok, pristupila ...
Pogledaj u cijelosti
   
06.07.2018 12:33
Javno preduzeće Komunalno Brčko posjetilo VIK: VELIKI INTERES ZA DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA
Dana 05.07. 2018. godine je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo posjetila delegacija Javnog preduzeća Komunalno Brčko, koju je primio Esnef Puriš, menadžer kvaliteta i zamjenik izvršnog direktora ...
Pogledaj u cijelosti
   
06.07.2018 08:54
P.S. “Centar”: IZVRŠENA ZAMJENA BUNARSKOG PUMPNOG AGREGATA
Jučer, 05.07.2018. godine, u mašinskoj hali Pumpne stanice „Centar“, Služba za mašinsko održavanje izvršila je demontažu neispravnog bunarskog pumpnog agregata VIK 010 i montažu ispravnog, zamjenskog ...
Pogledaj u cijelosti
   
04.07.2018 13:53
Služba za vodomjere i dezinfekciju vode: IZVRŠENA ZAMJENA VODOMJERNIH GARNITURA
Služba za vodomjere i dezinfekciju vode na nekoliko lokacija vrši zamjenu dotrajalih vodomjernih satova na stambenim objektima.
Pogledaj u cijelosti
   
03.07.2018 13:37
Posjeta Izvorištu „Mošćanica“: PRIORITETAN ZADATAK ČIŠĆENJE TALOŽNIKA ALI I UREĐENJE CJELOKUPNOG OBJEKTA
Naše najstarije Izvorište „Mošćanica“, posjetila je Azra Muzur, v.d. direktorica KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo sa saradnicima, Kemalom Halvadžija, izvršnim direktorom Sektora za tehničke ...
Pogledaj u cijelosti
   
03.07.2018 09:41
U ulici Zvornička: NOVE VEZE I PRIKLJUČCI NA VODOVODNOJ MREŽI
U ulici Zvornička u toku rekonstrukcije saobraćajnice, izvršena je rekonstrukcija i vodovodne mreže. Postojeći azbestno-cementni cjevovod profila DN 300 mm zamijenjen je novom, daktilnom cijevi, istog ...
Pogledaj u cijelosti
   
02.07.2018 16:10
U ulici Mehmeda Mujezinovića: SEPARATNI KANALIZACIONI PRIKLJUČAK ZA STAMBENI OBJEKAT
Danas je Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata KJKP „VIK“ d.o.o. Sarajevo, vršila radove na izradi separatnog kanalizacionog priključka za stambeni objekat u ulici Mehmeda Mujezinovića. ...
Pogledaj u cijelosti
   
28.06.2018 16:22
PREDSTAVNICI ISTANBULSKOG VODOVODA POSJETILI SARAJEVSKI VODOVOD
Danas je u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, održan sastanak sa predstavnicima istanbulskog vodovoda ISKI. U sastavu delegacije istanbulaskog vodovoda bili su: Yusuf Tosun, direktor ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.06.2018 15:34
Molimo građane na saradnju: ANONIMNO PRIJAVITE NELEGALNE AKTIVNOSTI
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo je 15. aprila 2016. godine uspostavilo telefonski broj 033/446 323 za anonimne prijave, koji se nalazi na ispostavljenim računima za vodu i odvodnju. ...
Pogledaj u cijelosti
   
26.06.2018 15:28
ISTRAŽIVANJE KVAROVA
U toku su aktivnosti u okviru NRW projekta detekcije curenja i smanjenja neoprihodovane vode u Kantonu Sarajevo a sve u cilju uspostavljanja kontinuiranog vodosnabdijevanja za potrošače.
Pogledaj u cijelosti
   
26.06.2018 14:28
P.S. „Vlakovo“ – Rezervoar „Vlakovo“: IZVRŠENA MONTAŽA NOVOG PUMNOG AGREGATA
Nakon prekida rada horizontalnog centrifugalnog pumpnog agregata na poziciji br. 2, u mašinskoj hali Pumpne stanice “Vlakovo”, Služba za mašinsko održavanje izvršila je demontažu neispravnog pumpnog agregata.
Pogledaj u cijelosti
   
25.06.2018 16:00
Lagune „Lužani 1“ i „Bačevo“: RADOVI NA ČIŠĆENJU I PROŠIRENJU LAGUNA
U petak, 22.06.2018. godine nastavljeni su radovi na čišćenju lagune „Lužani 1“ i na iskopu kanala na laguni „Bačevo“, odnosno proširenju lagune.
Pogledaj u cijelosti
   
21.06.2018 23:33
OBILAZAK RADOVA NA REVITALIZACIJI LAGUNA I INFILTRACIONIH KANALA NA BAČEVU
Danas, 21.06.2018. godine v.d.direktorica, Azra Muzur i saradnici, obišli su radove na revitalizaciji laguna i infiltracionih kanala na Izvorištu "Bačevo".
Pogledaj u cijelosti
   
21.06.2018 14:37
Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: PROČEPLJENJA PRIKLJUČNIH KANALA
Odjeljenje kanalizacione mreže i hitne intervencije u Službi za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas je vršilo pročepljenja kanala na više lokaliteta.
Pogledaj u cijelosti
   
20.06.2018 13:49
Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: ZAMJENA PRIKLJUČAKA NA SEPARATNOJ KANALIZACIONOJ MREŽI
Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, na lokalitetu naselja Nova Otoka, vrši aktivnosti na zamjeni priključaka na separatnoj kanalizacionoj mreži.
Pogledaj u cijelosti
   
20.06.2018 10:15
Izvorište “Bačevo”: NASTAVAK RADOVA NA REVITALIZACIJI LAGUNA
Danas se na Izvorištu “Bačevo”, nakon pripremnih radova i sniženog nivoa vode infiltracionog kanala “Konaci 2”, pristupilo čišćenju kolmiranog sloja za vještačko prihranjivanje.
Pogledaj u cijelosti
   
14.06.2018 13:31
Izvorište “Bačevo”: PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA REVITALIZACIJU LAGUNA
Služba za proizvodnju i distribuciju vode, iskazala je zahtjev, da se interventno izvrši revitalizacija, odnosno čišćenje i zamjena filterskog sloja u nekoliko objekata za vještačko prihranjivanje ...
Pogledaj u cijelosti
   
14.06.2018 13:29
PREDSTAVNICI UDRUŽENJA VETERANA SPECIJALNE POLICIJE “BOSNA” POSJETILI VIK
Danas, 14.juna 2018. godine, KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, posjetili su predstavnici Udruženja veterana specijalne policije “BOSNA”, Aidin Smailbegović, predsjednik Udruženja i Damir ...
Pogledaj u cijelosti
   
13.06.2018 15:06
OTKLONJEN KVAR NA P.S. „KOBILJA GLAVA“
Zbog većeg kvara na hidro-mašinskoj i elektro opremi na Pumpnoj stanici “Kobilja Glava” usljed čega je od nedjelje nastupio poremećaj u vodosnabdijevanju, danas, 13.06.2018
Pogledaj u cijelosti
   
05.06.2018 09:42
SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA
Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se 5. juna, na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu 1972. godine posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih ...
Pogledaj u cijelosti
   
01.06.2018 13:15
Izvršen obilazak zona vodosnabdijevanja: U TOKU IZGRADNJA NOVIH MJERNIH ŠAHTOVA
Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat), radi se u kontinuitetu. U tom cilju izvršen je obilazak Zona vodosnabdijevanja u kojima su izgrađeni mjerni ...
Pogledaj u cijelosti
   
01.06.2018 10:35
Udruženje Maloljetni borci odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 Općine Centar PISMO ZAHVALE
Poštovana direktorice, Ovom prilikom bi još jednom da se zahvalimo za...
Pogledaj u cijelosti
   
31.05.2018 16:01
U ulici Pofalićka: OGROMAN KAMEN IZAZVAO ZAČEPLJENJE ŠAHTA
Posljednje nevrijeme od 28.05.2018.godine izazvalo je ogromno oštećenje kolovoza u ulici Pofalićka, iznad Hotela “Italija“. Oštećenje su uzrokovale bujične vode, koje su se podvukle pod asfalt i izazvale ...
Pogledaj u cijelosti
   
30.05.2018 16:29
Informacija
Imajući u vidu novonastalu situaciju u Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: "VIK") prouzrokovanu neopozivim ostavkama članova
Pogledaj u cijelosti
   
29.05.2018 15:10
OBAVJEŠTENJE
Nakon što je Uprava preduzeća poduzele sve aktivnosti da se kredit EBRD-a za sanaciju vodovodnog sistema učini efektivnim, od strane EBRD-a je dobivena potvrda prihvatanja prioritetnog plana nabavki za ...
Pogledaj u cijelosti
   
29.05.2018 07:51
U ulici Megara u naselju Čeljigovići: PROČEPLJENA KANALIZACIONA CIJEV
U ulici Megara naselja Čeljigovići, radnici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata pristupili su saniranju kvara na kanalizacionoj mreži. Tom prilikom utvrđeno je začepljenje kanalizacione ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.05.2018 16:20
FINALIZIRANE AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI EBRD KREDITA
Uprava preduzeća i Jedinica za implementaciju projekta (PIU tim) „Sanacije vodovodnog sistema“, koji se finansira iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), već duži vremenski ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.05.2018 16:09
Na Izvorištu “Bačevo”: POSTIGNUTA POGONSKA SIGURNOST VODOSNABDIJEVANJA
Na Izvorištu “Bačevo”, danas, 25.05.2018.godine u jutarnjim satima, došlo je do prekida rada bunarskog pumpnog agregata MB8A, koji je veoma bitan za pravac pumpanja Rezervoara “Mojmilo”.
Pogledaj u cijelosti
   
24.05.2018 14:23
USKORO NORMALIZACIJA U VODOSNABDIJEVANJU
Danas je zbog radova Elektrodistribucije na trafostanici Soukbunar, bez napajanja električne energije ostala i Pumpna stanica „Skenderija“ što je dovelo do prekida u vodosnabdijevanju sljedećih naselja: ...
Pogledaj u cijelosti
   
23.05.2018 15:41
Na Izvorištu “Mošćanica”: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PRELIVNE I ISPUSNE CIJEVI
Na našem najstarijem Izvorištu “Mošćanica”, vrše se radovi na rekonstrukciji prelivne i ispusne cijevi iz taložnika.
Pogledaj u cijelosti
   
23.05.2018 15:04
POSJETA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE METALSKIH ZANIMANJA
U okviru aktivnosti razvijanja ekološke svijesti, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, sugerisalo je svim osnovnim i srednjim školama, održavanje nastavnog
Pogledaj u cijelosti
   
19.05.2018 13:58
OBAVJEŠTENJE
Poštovani potrošači, Uvažavajući potrebe vjernika u mjesecu Ramazanu, Uprava preduzeća donijela je odluku da za vrijeme obavljanja sehura ne vrše nikakve aktivnosti na realizaciji NRW projekta a koje ...
Pogledaj u cijelosti
   
18.05.2018 15:37
Reagovanje na tekst „ Damir Saračević podnio ostavku u VIK-u: Ne želim sudjelovati u kompromitovanim procesima“
Na vašem portalu je dana 17.05.2018. godine objavljen tekst: „Damir Saračević podnio ostavku u VIK-u: Ne želim sudjelovati u kompromitovanim procesima.“ U tekstu je izneseno niz netačnih i neargumentiranih ...
Pogledaj u cijelosti
   
18.05.2018 14:33
Sve bolja komunikacija između Preduzeća i korisnika naših usluga: KJKP „VIK“ U KATEGORIJI ONIH KOJI „BRZO ODGOVARAJU“
Facebook stranica KJKP „VIK“-a svakodnevno prezentuje najvažnije aktivnosti, koje su bitne za korisnike naših usluga, odnosno građane Kantona Sarajevo i ujedno time je ostvarena dobra komunikacija sa ...
Pogledaj u cijelosti
   
15.05.2018 14:28
U TOKU RADOVI NA IZGRADNJI MJERNOG ŠAHTA
Na lokalitetu Bojnička bb, izvršeni su radovi na pripremi izgradnje mjerno regulacionog šahta, u okviru Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo.
Pogledaj u cijelosti
   
14.05.2018 12:07
U cilju poboljšanja kvaliteta usluge KJKP „VIK“-a: USPOSTAVA NOVE TELEFONSKE CENTRALE
U cilju poboljšanja kvaliteta usluge KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, obavještavamo građane Kantona Sarajevo o promjenama u telekomunikaciji. Od 16. maja 2018. godine u okviru Centra za ...
Pogledaj u cijelosti
   
11.05.2018 15:48
U okviru NRW Projekta: POČELA OBUKA NA NOVIM UREĐAJIMA
U okviru NRW projekta počela je obuka na mjerno-istražnoj opremi za smanjenje vodnih gubitaka u Kantonu Sarajevo. U saradnji sa firmom Andotehna d.o.o. iz Slovenije, nakon teoretskog dijela obuke, vrši ...
Pogledaj u cijelosti
   
09.05.2018 15:39
Na Izvorištu „Bačevo“, Zahvat Konaci: MONTAŽA NOVOG PROPELERNOG PUMPNOG AGREGATA
Na Pumpnoj stanici „Zahvat Konaci“ na Izvorištu „Bačevo“ za liniju prihranjivanja bunara, odvijaju se radovi na montaži novog propelernog pumpnog agregata
Pogledaj u cijelosti
   
08.05.2018 22:32
OBNOVITELJSKA PROVJERA SISTEMA KVALITETA
Danas je u preduzeću KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, održana obnoviteljska provjera sistema kvaliteta, od strane Slovenskog instituta za kakovost in meroslovje Ljubljana. Provjera je ...
Pogledaj u cijelosti
   
08.05.2018 10:47
Predstavnici VIK-a i Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH: ODRŽAN RADNO KONSULTATIVNI SASTANAK
U Instituciji ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, koja se nalazi u Mostaru, dana 07.05.2018 .godine održan je radno konsultativni sastanak sa predstavnicima ove institucije i KJKP ...
Pogledaj u cijelosti
   
04.05.2018 12:15
U ulici Glođina: ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA KANALIZACIONE MREŽE
Radovi na izvođenju separate kanalizacione mreže u ulici Glođina su završeni. Kako je postojeća kanalizaciona mreža u ulici Glođina bila dotrajala i nedovoljnog profila, pristupilo se navedenim ...
Pogledaj u cijelosti
   
03.05.2018 15:29
U zoni “Mojmilo – Hrasno”: DETEKCIJA KVAROVA
U okviru Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo - NRW projekta, u zoni Mojmilo-Dobrinja izvršena je pinpoint detekcija, gdje se otkrilo ukupno 26 kvarova. Služba ...
Pogledaj u cijelosti
   
30.04.2018 13:56
RAD DEŽURNIH SLUŽBI ZA VRIJEME PRVOMAJSKIH PRAZNIKA
Za vrijeme Prvomajskih praznika, na usluzi našim potrošačima za prijavu eventualnih kvarova na vodovodnoj mreži bit će na raspolaganju
Pogledaj u cijelosti
   
27.04.2018 21:59
XXI Tradicionalni memorijalni Turnir u malom nogometu:“Šehidi i poginuli radnici VIK-a 92-95“: EKIPA „DISTRIBUCIJA“ OSVOJILA PRVO MJESTO
U organizaciji Sindikalnog odbora KJKP “Vodovod kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, u periodu od 26.04. do 27.04.2018. godine, na terenima Bazeni Bentbaša, održan je XXI Tradicionalni memorijalni Turnir ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.04.2018 14:47
STUDENTI FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA POSJETILI VIK
U skladu sa Sporazumom o obrazovnoj, naučno istraživačkoj, stručnoj i tehničkoj sarandji između Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, ...
Pogledaj u cijelosti
   
26.04.2018 13:48
XXI Tradicionalni memorijalni turnir u malom nogometu: “Šehidi i poginuli radnici VIK-a 92-95“
Danas počinje Tradicionalni memorijalni turnir u malom nogometu „Šehidi i poginuli radnici ViK-a 1992-1995“ na terenima Bazeni Bentbaša. Tim povodom, ispred Spomen česme, na lokaciji J. Černija, u ...
Pogledaj u cijelosti
   
26.04.2018 08:51
Kontrole na terenu: IZMIRITE RAČUNE NA VRIJEME
Sa zaposlenicima Službe naplate i obračuna utroška vode i Službe za vodomjere i dezinfekciju vode, koja radi na isključenjima dužnika, odnosno neplatiša, obišli smo nekoliko lokaliteta, na kojima su planirana ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.04.2018 16:01
XXI Tradicionalni memorijalni turnir u malom nogometu “Šehidi i poginuli radnici VIK-a 92-95”
U znak sjećanja na šehide i poginule radnike KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo, u četvrtak 26.04.2018. godine, u 10h u ulici Jaroslava Černija br.8, predsjednik Sindikalnog odbora Rasim Ljucević ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.04.2018 14:09
Centar komunalnih usluga u ulici Envera Šehovića: GRAĐANI ZADOVOLJNI PLAĆANJEM RAČUNA NA JEDNOM MJESTU
Otvaranje Centra komunalnih usluga u ulici Envera Šehovića na broju 14 u Novom Sarajevu, za kratko vrijeme pokazalo se kao dobro rješenje, gdje građani na jednom mjestu bez provizije mogu plaćati račune ...
Pogledaj u cijelosti
   
23.04.2018 16:13
U ulici Kupreškoj: U TOKU REKSONSTRUKCIJA CJEVOVODA
Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata vrši rekonstrukciju cjevovoda u ulici Kupreška na osnovu Sporazuma sa Općinom Novo Sarajevo
Pogledaj u cijelosti
   
20.04.2018 16:16
Udruženje "Maloljetni borci odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995" Općine Centar
Poštovani, Koristimo priliku da Vas poselamimo i pozdravimo u ime svih članova Udruženja "Maloljetni borci odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995" Općine Centar Sarajevo
Pogledaj u cijelosti
   
20.04.2018 15:59
Rekonstrukcija kišne i fekalne kanalizacije u ulici Glođina: GRAĐANI ZADOVOLJNI JER VIK RJEŠAVA DUGOGODIŠNJI PROBLEM
Prema Sporazumu Općine Stari grad i KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo nastavljeni su radovi na izvođenju separatne kanalizacione mreže u ulici Glođina. Ovim radovima se pristupilo jer je ...
Pogledaj u cijelosti
   
20.04.2018 13:45
22. april: DAN PLANETE ZEMLJE
Opća skupština Ujedi¬njenih naroda je 22. april proglasila međunarodnim Danom planeta Zemlje, na prijedlog bolivijske vlade 2009. godine. Dan planete Zemlje ustanovljen je 1970. godine u SAD-u a širom ...
Pogledaj u cijelosti
   
17.04.2018 16:00
ODRŽAN SASTANAK SA RESORNIM MINISTROM I PREDSTAVNICIMA EBRD-A
Danas, 17.04.2018. godine u poslovnim prostorijama KJKP “VIK” d.o.o. Sarajevo održan je sastanak sa predstavnicima EBRD-a
Pogledaj u cijelosti
   
17.04.2018 15:55
RADNA POSJETA VIK-u
U kabinetu Azre Muzur, v.d. direktorice KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo, danas je održan radni sastanak, kojem su prisustvovali Vedran Mulabdić, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Pogledaj u cijelosti
   
13.04.2018 14:28
PREDMET: Pismo zahvale
Poštovana gospođo Muzur Osjećam potrebu da se zahvalim vama lično i vašim saradnicima na saradnji koja, ne samo da je bila profesionalna, nego bio bi slobodan da kažem, da je bila i više od toga. Zbog ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.04.2018 10:44
Na širem lokalitetu Dobrinje: PRAKTIČNA OBUKA ZA RAD SA NAJMODERNIJOM OPREMOM
U sklopu radova na realizaciji NRW projekta, na širem lokalitetu Dobrinje, vrši se i praktična pokazna obuka za rad sa najmodernijom opremom za mjerenje i detekciju curenja na cjevovodu. Obuka se vrši ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.04.2018 07:55
NRW projekat: NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI MJERNO REGULACIONIH ŠAHTOVA
Nastavljeni su radovi na izgradnji mjerno regulacionih šahtova i zamjeni zatvarača u cilju fiksiranja mjernih zona. Izvršene su sve pripreme na izgardnji mjernog šahta u zoni vodosnabdijevanja Igman ...
Pogledaj u cijelosti
   
07.04.2018 00:59
Šestoaprilska svečanost u Vijećnici
U povodu 6. aprila-Dana grada Sarajeva, v.d. direktorica Azra Muzur prisustvovala je svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja je održana u Vijećnici. U okviru upriličenog programa, dodjeljene ...
Pogledaj u cijelosti
   
06.04.2018 15:25
Direktorica Muzur izvršila obilazak gradilišta: ZADOVOLJNA REALIZACIJOM NRW PROJEKTA
Danas, 06.04.2018. godine, Azra Muzur, direktorica KJKP “Vodovod i kanalizacija”d.o.o. Sarajevo, Esnef Puriš, šef tima za realizaciju NRW projekta i Nijaz Krilić, šef tima za NRW projekat, izvršili su ...
Pogledaj u cijelosti
   
06.04.2018 14:59
Radovi na izvorištu Bačevo
Na izvorištu Bačevo se radi na revitalizaciji lagune Lužani 2 koja služi za navodnjavanje u polju. Dimenzije lagune su cca 40*50m, dubine 2,5m. U proteklom periodu smo registrirali da je infiltracija ...
Pogledaj u cijelosti
   
05.04.2018 22:42
U prostorijama ViK-a održan sastanak sa predstavnicima firme SIGMA d.o.o: DOGOVORENE DALJE AKTIVNOSTI ZA IZGRADNJU FILTERA “BOSNE” 3
U prostorijama našeg preduzeća održan je sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici firme SIGMA d.o.o. i predstavnici KJKP “ViK” d.o.o. Sarajevo Kemal Halvadžija, izvršni direktor za tehničke poslove ...
Pogledaj u cijelosti
   
05.04.2018 16:23
U ulici Zmaja od Bosne: U TOKU PLANIRANE AKTIVNOSTI
okviru projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo – NRW u ulici Zmaja od Bosne vrše se radovi
Pogledaj u cijelosti
   
05.04.2018 11:51
OBAVJEŠTENJE
Nadzorni odbor KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo je na 5. sjednici, označenoj kao hitna, održanoj dana 04.04.2018. godine,
Pogledaj u cijelosti
   
04.04.2018 17:18
U okviru Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u KS: RADOVI NA IZGRADNJI MJERNIH ŠAHTOVA
U okviru Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo - NRW projekta, pristupilo se mjerenjima minimalnih noćnih protoka tzv. Pinpoint detekcija,
Pogledaj u cijelosti
   
04.04.2018 17:16
SARADNJA SA BORAČKIM ORGANIZACIJAMA
Danas, 04.04.2018. godine direktorica KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, Azra Muzur je u svom kabinetu ugostila predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida FBiH
Pogledaj u cijelosti
   
03.04.2018 12:10
Posjeta proizvođaču opreme „Vansan“ u Turskoj: PREZENTACIJA HIDRAULIČKOG ISPITIVANJA TURBINSKOG PUMPNOG AGREGATA
Krajem mjeseca marta, Azra Muzur, dipl. ing.građ., direktorica KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, sa stručnim saradnicima Edin Huremović, dipl.ing.maš i Kamenica Esvada, dipl.ing.maš., posjetili ...
Pogledaj u cijelosti
   
29.03.2018 15:34
Radovi na NRW projektu: U TOKU UGRADNJA MJERNE OPREME U ŠAHTOVIMA
U okviru projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo, NRW projekta, danas se vrše radovi na sanaciji iskopa, koji su rađeni prilikom izgradnje mjernih šahtova u zoni vodosnabdijevanja ...
Pogledaj u cijelosti
   
23.03.2018 15:39
U ulici Husrefa Redžića: EKIPE VIK-a ČINE MAKSIMALAN NAPOR NA POPRAVCI KVARA
U ulici Husrefa Redžića, Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata vrši popravku kvara na vodovodnoj mreži...
Pogledaj u cijelosti
   
23.03.2018 14:10
Naše preduzeće posjetila delegacija vodovoda grada Konya: DOGOVORENA BUDUĆA SARADNJA
Danas, 23.03.2018. godine, delegacija vodovoda grada Konya, iz Republike Turske, posjetila je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo...
Pogledaj u cijelosti
   
22.03.2018 22:39
Učenici Prve bošnjačke gimnazije izvršili prezentaciju projekta: EKOLOŠKI PROBLEM OČUVANJA VODNIH RESURSA
Dana 22.03.2018.godine, u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji, održana je prezentacija multidisciplinarnog projekta učenika trećeg razreda, pod nazivom Ekološki problem očuvanja vodnih resursa.
Pogledaj u cijelosti
   
22.03.2018 16:25
Gradonačelnik Abdulah Skaka ugostio delegaciju vodovoda grada Konye: SASTANKU PRISUSTVOVALI I PREDSTAVNICI KJKP “ViK”-a SARAJEVO
Danas, 22.03.2018. godine Gradska uprava Grada Sarajeva na čelu sa gradonačelnikom Abdulahom Skakom, primila je delegaciju vodovoda grada Konye iz Republike Turske.
Pogledaj u cijelosti
   
22.03.2018 07:55
22. MART - SVJETSKI DAN VODA
Opća skupština Ujedinjenih naroda je rezolucijom od 22. februara 1993.godine, odlučila da se 22. mart svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, posebno skrene pažnja na probleme ...
Pogledaj u cijelosti
   
21.03.2018 15:35
REAGOVANJE NA TEKST "BIHEXO" BIO NAJSKUPLJI, U VIK-u PONIŠTILI TENDER?!
Uprava KJKP “ViK” d.o.o. Sarajevo je sačinila reagovanje na objavljeni tekst, koji vam u originalu prenosimo Cilj reagovanja je objektivno informisanje javnosti. U nastavku slijedi tekst: U vašem ...
Pogledaj u cijelosti
   
19.03.2018 19:24
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila: POSJETA DELEGACIJE SVJETSKE BANKE
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila, danas, 19. marta 2018. godine posjetila je delegacija Svjetske banke...
Pogledaj u cijelosti
   
16.03.2018 15:30
Koordinirano djelovanje KJKP “ViK” i Općine Stari Grad: BRŽE RJEŠAVANJE NEFUNKCIONISANJA KANALIZACIONE MREŽE U ULICI GLODŽINA
Građani iz ulice Glodžina obratili su se direktorici KJKP “ViK”, Azri Muzur, sa molbom za rješavanje dugogodišnjeg problema nefunkcionisanja kanalizacione mreže. U dijelu ulice Glodžina egzistira ...
Pogledaj u cijelosti
   
16.03.2018 09:48
Shodno planiranim aktivnostima u okviru Projekta NRW: ZAVRŠENI ZEMLJANI I MONTAŽNI RADOVI U ZONI "MOJMILO-DOBRINJA"
Na lokalitetu ulice Želimira Vidovića Kelija, izvršeno je rasijecanje cjevovoda profila DN 300. Također, završeno je ispitivanje unutrašnjosti cjevovoda u oba pravca, ukupne dužine 80 m.
Pogledaj u cijelosti
   
14.03.2018 15:29
Na više lokacija: INTENZIVNI RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI
U sklopu redovnih planiranih aktivnosti Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata, u toku su radovi...
Pogledaj u cijelosti
   
12.03.2018 15:58
Shodno planiranim aktivnostima u okviru Projekta NRW: NASTAVAK RADOVA U ZONI "DOBRINJA-MOJMILO"
Danas, 12.03.2018. godine, na lokalitetu Bulevar Mimar Sinana i lokalitetu Braće Mulić izvodili su se radovi za potrebe realizacije Projekta...
Pogledaj u cijelosti
   
10.03.2018 22:31
Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode – NRW: DANAŠNJI RADOVI U ZONI "DOBRINJA-MOJMILO" USPJEŠNO SU ZAVRŠENI SHODNO PLANIRANIM AKTIVNOSTIMA
Danas, 10.03.2018. godine, na lokalitetu Dobrinjske bolnice izvršena je zamjena tri zatvarača. Uz ove radove vršilo se i snimanje cjevovoda...
Pogledaj u cijelosti
   
09.03.2018 13:48
U Pumpnoj stanici „Centar“: U FUNKCIJI SVA TRI PUMPNA AGREGATA ZA REZERVOAR „PODHRASTOVI“
U mašinskoj hali Pumpne stanice „Centar“, dana 02.03.2018. godine...
Pogledaj u cijelosti
   
02.03.2018 20:52
U okviru projekta NRW, u ulici Senada Poturka Senčija: POČELI RADOVI NA IZGRADNJI MJERNOG ŠAHTA
Jedan od osnovnih preduslova za uspješnu realizaciju Projekta detekcije curenja i smanjenja neoprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat)
Pogledaj u cijelosti
   
28.02.2018 16:03
ZAVRŠENI RADOVI NA PROVJERAMA TRAFO-STANICA
Radovi na provjerama elektro - energetskih postrojenja, odnosno trafo-stanica, koji su počeli 5.februara 2018.godine...
Pogledaj u cijelosti
   
27.02.2018 12:25
INTENZIVIRANE AKTIVNOSTI NA ISTRAŽIVANJU KVAROVA
Služba za proizvodnju i distribuciju vode: INTENZIVIRANE AKTIVNOSTI NA ISTRAŽIVANJU KVAROVA Tokom mjeseca februara intenzivirane su aktivnosti oko planskog istraživanja na distributivnoj mreži. ...
Pogledaj u cijelosti
   
26.02.2018 13:23
NAKON OKONČANIH RADOVA USPOSTAVLJEN SISTEM VODOSNABDIJEVANJA
Radovi na ispitivanju elektro-energetske spremnosti postrojenja na lokaciji Vrelo Bosne-Izvorište „Bačevo“, koji su se izvodili tokom dana su uspješno okončani.
Pogledaj u cijelosti
   
26.02.2018 11:55
Laboratorija za ispitivanje i inspekciju vodomjera: POTVRĐENA AKREDITACIJA
U skladu sa pravilima Sistema akreditovanja, od strane Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine, Laboratoriji za ispitivanje i inspekciju vodomjera KJKP „VIK“ je potvrđena akreditacija 22.02.2018. ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.02.2018 18:37
RADOVI NA REDOVNOM ODRŽAVANJU TRAFO-STANICA NA IZVORIŠTU "BAČEVO"
Radovi na provjerama elektro - energetskih postrojenja (trafo-stanicama) a sve u sklopu redovnog godišnjeg održavanja na lokaciji Bačevo...
Pogledaj u cijelosti
   
19.02.2018 15:58
I pored nepristupačnosti terena i loših vremenskih uslova na Bjelašnici: KVAR USPJEŠNO OTKLONJEN
Od 20. januara 2018. godine na praćenju protoka vode u Dispečerskom centru – trendovi na telemetriji, registrovano je povećanje
Pogledaj u cijelosti
   
19.02.2018 15:56
Nadzor nad očitanjem i upravljanjem vodovodnim sistemom: STAVLJEN U FUNKCIJU APLIKATIVNI SOFTWARE „METERING“
KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo je u sklopu NRW projekta stavilo u punu funkciju aplikativni software „meterING”.
Pogledaj u cijelosti
   
16.02.2018 18:41
REAGOVANJE NA PISANJE PORTALA FAKTOR
Na vašem portalu je dana 16.02.2018. godine objavljen tekst „Stručno i pošteno po Konakoviću: Otkrivamo čijih 42 djece i rođaka je Muzur zaposlila u ViK“, u kojem je izneseno niz proizvoljnih i zlonamjernih ...
Pogledaj u cijelosti
   
16.02.2018 13:23
Za naselje Poljine Hills: RADOVI NA IZVOĐENJU SEPARATNIH KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA
Prema potpisanim ugovorima između KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo kao izvođača radova i firme
Pogledaj u cijelosti
   
15.02.2018 15:54
Reagovanje na tekst portala Faktor: HIDRANT NIJE EKSPLODIRAO, NEGO JE ISPUŠTENA VODA RADI ZAMJENE NEISPRAVNOG ZATVARAČA
Povodom teksta pod nazivom “Hidrant poplavio Kranjčevićevu ulicu” koji je jučer, 14.02.2018.godine objavljen na portalu Faktor,
Pogledaj u cijelosti
   
14.02.2018 17:41
REAGOVANJE NA TEKST PORTALA „ŽURNAL“: „NOVA UPRAVA, STARE NAVIKE: ZET BAKIRA IZETBEGOVIĆA PONOVO DOBIO MILIONSKE POSLOVE OD SARAJEVSKOG VIK-A“
Na portalu „Žurnal“ je objavljen tekst „Nova uprava, stare navike: zet Bakira Izetbegovića ponovo dobio milionske poslove od sarajevskog VIK-a“, u kojem je izneseno niz netačnih i neargumentiranih ...
Pogledaj u cijelosti
   
09.02.2018 09:42
PREZENTACIJA INFORMACIONOG SISTEMA ZA INTEGRALNO UPRAVLJANJE VODOVODNIM SISTEMIMA
Dana 08.02.2018. godine, u Sali za sastanke, u upravi preduzeća, izvršena je prezentacija informacionog sistema
Pogledaj u cijelosti
   
08.02.2018 07:37
U ulici Mehmeda Spahe: REKONSTRUKCIJA DIJELA KANALIZACIONE MREŽE
U saradnji sa Tehničkom službom kanalizacije, Služba za održavanje kanalizacione mreže u Pogonu „Kanalizacija“, 05. februara 2018. godine,
Pogledaj u cijelosti
   
07.02.2018 08:46
Obavještenje: REDOVNO ODRŽAVANJE TRAFO-STANICA
U okviru redovnog godišnjeg održavanja i kontrole trafo-stanica obavještavamo vas da su usaglašeni termini ispitivanja elektro-energetskih postrojenja
Pogledaj u cijelosti
   
02.02.2018 16:20
Za područja Općina Stari Grad i Centar: POTISAN UGOVOR O IZMIRENJU DOSPJELOG DUGA ZA JAVNE ČESME I FONTANE
Danas, 02. februara 2018. godine u 14:00 sati, u Vijećnici je potpisan Ugovor o izmirenju dospjelog duga javnih česmi i fontana sa područja Općina Stari Grad i Centar. Ugovor je potpisan između Gradske ...
Pogledaj u cijelosti
   
01.02.2018 08:58
Direktori i inžinjeri posjetili Izvorište “Bačevo”: PROVJERA TEHNOLOŠKOG STANJA VJEŠTAČKOG PRIHRANJIVANJA
Naše najveće Izvorište “Bačevo” 30.01.2018. godine, posjetila je direktorica preduzeća Azra Muzur, sa izvršnim direktorima za tehničke poslove i razvoj, Kemal Halvadžija i izvršnim direktorom za vodovodni ...
Pogledaj u cijelosti
   
01.02.2018 08:53
Održan sastanak sa predstavnicima Općine Centar: DOGOVORENE ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI
U petak, 26.01.2018. godine u sali za sastanke u ulici Jaroslava Černija, održan je sastanak menadžmenta KJKP „VIK“ na čelu sa v.d. direktoricom Azrom Muzur i predstavnika Općine Centar na čelu sa načelnikom ...
Pogledaj u cijelosti
   
30.01.2018 09:24
Veliki uspjeh Uprave KJKP „VIK“: IZMIREN STARI DUG ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Dana 29. januara 2018. godine KJKP “Vodovod i kanalizacija “ d.o.o. Sarajevo je izmirilo stare dugove za električnu energiju i od narednog mjeseca izmiruje samo obavezu po osnovu isporučene električne ...
Pogledaj u cijelosti
   
26.01.2018 18:54
Posjeta učenika Prve bošnjačke gimnazije Butilama
Dana 26. januara 2018. godine, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama, posjetili su učenici Prve bošnjačke gimnazije, na čelu sa Almom Džambegović, prof. Biologije. U okviru školske 2017./2018. ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.01.2018 18:27
INTENZIVNI RADOVI NA POPRAVCI KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI
Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je u ulici Nevjestina br. 7, izvršila radove na popravci kvara na cjevovodu promjera DN 60, koji datira iz 1964. godine.
Pogledaj u cijelosti
   
25.01.2018 15:12
Na Izvorištu “Bačevo”: IZVRŠENA ZAMJENA PUMPNOG AGREGATA
Na Izvorištu “Bačevo”, u srijedu, 24.01.2018.godine u jutarnjim satima, došlo je do prekida rada bunarskog pumpnog agregata MB12
Pogledaj u cijelosti
   
19.01.2018 14:54
Na lokalitetu Hošin brijeg: NEDOZVOLJEN NAČIN ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA KLAONICE
Uposlenici KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, Pogon Kanalizacija, Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, su dana 08. i 09. januara 2018. godine, u ulici Hošin Brijeg, radili ...
Pogledaj u cijelosti
   
19.01.2018 13:39
U vodozaštitnoj zoni Izvorišta “Sokolovići“: NELEGALNE AKTIVNOSTI
U vodozaštitnoj zoni Izvorišta „Sokolovići“ (Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju, Sl. novine grada Sarajeva 2/87), u Sokolović koloniji, duži period dešavaju se nelegalne aktivnosti, ...
Pogledaj u cijelosti
   
18.01.2018 15:49
Završeni radovi na P.S. “Skenderija”: OBEZBIJEĐEN VIŠI NIVO POGONSKE SIGURNOSTI
Radovi koji su počeli 8. januara 2018. godine na P.S. ”Skenderija” danas su završeni. Naime, u jutarnjim satima Služba za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode je izvršila dezinfekciju pumpnog ...
Pogledaj u cijelosti
   
16.01.2018 16:05
Pumpna stanica “Skenderija”: INTENZIVNI RADOVI ZA BOLJU POGONSKU SPREMNOST I SIGURNOST
Na Pumpnoj stanici “Skenderija” radovi koji su počeli prošle sedmice, odvijaju se u kontinuitetu. Jučer i danas, izvršene su mnoge aktivnosti od strane Službe mašinskog održavanja, Službe za proizvodnju ...
Pogledaj u cijelosti
   
15.01.2018 15:32
Dan vozača i automehaničara
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, po tradiciji, svake godine obilježava međunarodni Dan vozača i automehaničara. I ove godine u organizaciji Sindikalnog odbora preduzeća, 15. januara ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.01.2018 15:29
IZVRŠENA MONTAŽA NOVOG PUMPNOG AGREGATA
Početkom ove sedmice počeli su radovi u mašinskoj hali Pumpne stanice „Skenderija“ na demontaži starog pumpnog agregata proizvodnje 1969.g. i montaži novog pumpnog agregata proizvođača Grundfos 2017.g. ...
Pogledaj u cijelosti
   
12.01.2018 14:28
VANREDNO OČITANJE VODOMJERA U ZONI MOJMILO - DOBRINJA
Poštovani potrošači, Obavještavamo vas da će u okviru realizacije Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat), u subotu, 13.01.2018. godine Služba naplate ...
Pogledaj u cijelosti
   
11.01.2018 15:41
Realizacija projekta NRW: U TOKU ZAMJENA ZATVARAČA
Početkom mjeseca novembra pokrenut je projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo, poznat kao NRW projekat. Cilj je kao što smo već proteklih dana pisali uspostava kontinuiranog ...
Pogledaj u cijelosti
   
29.12.2017 14:31
SRETNA NOVA 2018. GODINA
Poštovani potrošači, Pred nama je Nova 2018. godina. Uprava KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo nastojat će, da i u narednom periodu zadrži postojeću stabilizaciju vodosnabdijevanja. Nadamo ...
Pogledaj u cijelosti
   
29.12.2017 14:12
IZVRŠENA ZAMJENA PUMPNOG AGREGATA
U četvrtak, 28.12.2017. godine u Pumpnoj stanici „Centar“ pušten je u rad montirani bunarski pumpni agregat za pravac pumpanja Rezervoara „Podhrastovi“. Nakon što je izvršena demontaža neispravnog ...
Pogledaj u cijelosti
   
28.12.2017 15:47
Služba za proizvodnju i distribuciju vode: DISPEČERSKI CENTAR U SLUŽBI GRAĐANIMA 24 SATA
Tokom 24 sata, građanima Kantona Sarajevo, našim potrošačima, za prijavu eventualnih kvarova na vodovodnoj mreži, na raspolaganju je operativna ekipa i dežurni telefoni Dispečerskog centra: 033/210 707, ...
Pogledaj u cijelosti
   
28.12.2017 12:12
Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode
Na osnovu zaključka Vlade Kantona Sarajevo, početkom mjeseca novembra pokrenut je Projekat detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo (NRW projekat), koji u saradnji sa konsultantom ...
Pogledaj u cijelosti
   
25.12.2017 08:21
ZAMJENA BUNARSKOG PUMPNOG AGREGATA
U petak, 22.12.2017. godine, Služba za mašinsko održavanje izvršila je demontažu neispravnog bunarskog pumpnog agregata iz bunara AB5 - Izvorište „Bačevo“ i montažu ispravnog zamjenskog sa puštanjem u ...
Pogledaj u cijelosti
   
22.12.2017 16:31
ISKI I SARAJEVSKI VODOVOD NASTAVLJAJU USPJEŠNU SARADNJU
Danas, drugog dana posjete predstavnika istanbulskog vodovoda ISKI, održan je sastanak u kabinetu Elmedina Konakovića, premijera Kantona Sarajevo. Izvršena je razmjena informacija a sve u cilju da predstavnici ...
Pogledaj u cijelosti
   
22.12.2017 16:28
TRADICIONALNI ŠAHOVSKI TURNIR
Dana 22. decembra 2017. godine održan je Tradicionalni šahovski turnir, na kojem je uzelo učešće 14 takmičara. Turnir je i ove godine posvećen preminulim šahistima: Osman Suljagić, Suad Potogija, ...
Pogledaj u cijelosti
   
21.12.2017 16:23
Druženje sa penzionerima i zaposlenicima sa 35 godina radnog staža
Danas je održana još jedna u nizu svečanosti povodom obilježavanja Dana preduzeća a to je druženje sa penzionerima, koji su otišli u penziju 2017. godine, kao i dodjela plaketa zaposlenicima sa 35 godina ...
Pogledaj u cijelosti
   
21.12.2017 16:06
Posjeta predstavnika ISK – istanbulskog vodovoda
Danas su naše preduzeće posjetili predstavnici ISK – istanbulskog vodovoda, koji su došli u dvodnevnu posjetu. U sastavu ove delegacije bili su: Cemalettin Kaleli, inženjer održavanja, Veysel Daglar, ...
Pogledaj u cijelosti
   
20.12.2017 15:56
DRUŽENJE SA DOBROVOLJNIM DAVAOCIMA KRVI
U okviru obilježavanja Dana preduzeća, danas je održana još jedna u nizu prigodnih svečanosti. U zgradi Pogona „Kanalizacija“, upriličeno je druženje sa dobrovoljnim davaocima krvi, pod pokroviteljstvom ...
Pogledaj u cijelosti
   
19.12.2017 15:56
DODIJELJENI SATOVI I ZAHVALNICE
U povodu obilježavanja Dana preduzeća, 128 godina sarajevskog vodovoda, pod pokroviteljstvom direktorice preduzeća a u organizaciji Sindikalnog odbora, u sali Pogona „Kanalizacija“, danas je održana svečanost, ...
Pogledaj u cijelosti
   
19.12.2017 13:10
INTERVJU SA V.D. DIREKTORICOM KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO AZROM MUZUR
Dana 13.decembra 2017.godine Azra Muzur v.d. direktorica KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, posjetila je Nezavisnu novinsku agenciju „ONASA“ te razgovarala sa generalnom direktoricom Elvirom ...
Pogledaj u cijelosti
   
18.12.2017 16:19
NAPADNUTI RADNICI VIK-a
Danas, 18.12.2017. godine, u jutarnjim satima, u ulici Jošanica Donja do br.47, naši radnici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata su prilikom obavljanja radova na isključenju sa vodosnabdijevanja, ...
Pogledaj u cijelosti
   
18.12.2017 15:35
Otvoren Centar za komunalne usluge
Danas, 18. decembra 2017. godine, u ulici Envera Šehovića br.14 u objektu "Sarajevogas-a“, izvršeno je službeno otvaranje Centra za komunalne usluge koji su zvanično otvorili premijer Kantona Sarajevo ...
Pogledaj u cijelosti
   
18.12.2017 15:18
IZVRŠENA ISPORUKA BAGERA
Našem preduzeću je danas 18.12.2017.godine na lokaciji Paromlinska, izvršena isporuka dva bagera JCB 3CX od firme Terra d.o.o. Primopredaji bagera – rovokopača i utovarivača, prisustvovali su Tarik ...
Pogledaj u cijelosti
   
15.12.2017 16:23
REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA NA MOSTU PREKO RIJEKE DOBRINJE
Služba za održavanje vodovodne mreže i Služba mašinskog održavanja u ulici Aleja Bosne Srebrene, na prelazu preko rijeke Dobrinje, okončava radove na rekonstrukciji cjevovoda DN 200 i podizanja istog ...
Pogledaj u cijelosti
   
15.12.2017 07:49
Kvalitet vode u Kantonu Sarajevo
Voda u nadležnosti ViK-a je pod redovnom svakodnevnom kontrolom i svi uzorci su zdravstveno ispravni. Danas smo imali nekoliko poziva od strane građana zbog sumnje u kvalitet vode, ali svi pozivi su se ...
Pogledaj u cijelosti
   
14.12.2017 14:53
AKTIVNOSTI TIMA ZA ISKLJUČENJE
U periodu od 15.11. do 13.12.2017 godine Tim za isključenje potrošača iz sistema vodosnabdijevanja po osnovu neplaćenih računa za vodu i odvođenje otpadnih voda imao je 20 planova, na kojima je bilo 180 ...
Pogledaj u cijelosti
   
13.12.2017 16:08
REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA NA MOSTU PREKO RIJEKE DOBRINJE
Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je danas, u ulici Aleja Bosne Srebrene, na prelazu preko rijeke Dobrinje, počela sa radovima na rekonstrukciji cjevovoda DN 200 i podizanja istog na viši ...
Pogledaj u cijelosti
   
13.12.2017 15:58
MONTAŽA REMONTOVANIH BUNARSKIH PUMPNIH AGREGATA
Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata je danas, u ulici Aleja Bosne Srebrene, na prelazu preko rijeke Dobrinje, počela sa radovima na rekonstrukciji cjevovoda DN 200 i podizanja istog na viši ...
Pogledaj u cijelosti
   
08.12.2017 08:23
ZAŠTITA VODOMJERA
Sarajevo, 08.12.2017. godine – U skladu s najavljenom vremenskom prognozom za ovu sedmicu, koja će obilovati kišnim i snježnim padavinama, te osjetnim padom temperature koja će biti ispod nule, te upozorenjem ...
Pogledaj u cijelosti
   
06.12.2017 16:08
128 GODINA SARAJEVSKOG VODOVODA
Već po tradiciji 6. decembra smo obilježili Dan preduzeća, odnosno 128 godina postojanja Sarajevskog vodovoda. Ove godine, obilježavanje Dana preduzeća bilo je u sali zgrade Općine Stari Grad Sarajevo. ...
Pogledaj u cijelosti
   
05.12.2017 14:21
SJEĆANJE NA ŠEHIDE, POGINULE BORCE I ZAPOSLENIKE PREDUZEĆA
Povodom 128 godina postojanja Sarajevskog vodovoda, sa tugom i dužnim poštovanjem sjećamo se naših poginulih radnih kolega, šehida i poginulih boraca, časnih branitelja države Bosne i Hercegovine. I ...
Pogledaj u cijelosti
   
28.11.2017 17:53
GRAĐANI KANTONA SARAJEVO BEZ REDUKCIJE VODE
Danas je u Sali za sastanke KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, održana press konferencija o aktuelnoj situaciji vodosnabdijevanja u Kantonu Sarajevo. Konferenciju su održali Azra Muzur, ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.11.2017 17:43
Sastanak direktorice VIK-a i načelnika Općine Stari Grad
U kabinetu načelnika Općine Stari Grad u četvrtak 23.11.2017. godine, održan je prvi zvanični sastanak Azre Muzur, direktorice KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo i Ibrahima Hadžibajrića, načelnika ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.11.2017 15:31
Na lokalitetu Rajlovca interna kontrola otkrila krađu vode
U utorak 21.11.2017. godine na lokalitetu Rajlovca uposlenici Odjela za kontrolu i nadzor su izvršili pregled priključka na vodovodnoj infrastrukturi i tom prilikom utvrdili manipulativne radnje-krađa ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.11.2017 14:03
Intenzivni radovi na popravci kvarova na vodovodnoj mreži
Danas 24.11.2017. godine posjetili smo Službu za održavanje vodovodne mreže i objekata, gdje smo vidjeli kako teku aktivnosti na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži. Prva lokacija koju smo posjetili ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.11.2017 13:57
Aktivnosti na obustavi isporuke vode dužnicima
KJKP “ Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. Sarajevo je 15.11.2017. godine započeo aktivnosti na obustavi isporuke vode potrošačima iz kategorije Pravna lica, koji imaju dugove za isporučenu vodu. U periodu ...
Pogledaj u cijelosti
   
24.11.2017 09:59
IZVRŠENA ZAMJENA DOTRAJALOG PUMPNOG AGREGATA
Dana 23.11.2017. godine izvršeni su radovi na demontaži vertikalnog centrifugalnog pumpnog agregata u mašinskoj hali Pumpne stanice „Alipašin Most“ za pravac pumpanja Rezervoar „Kobilja Glava“. Također, ...
Pogledaj u cijelosti
   
23.11.2017 14:56
UDRUŽENJE „LASTA“ U POSJETI KJKP „VIK“
Direktorica KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, Azra Muzur, dana 22.11.2017. godine, primila je predstavnike Udruženja veterana pripadnika Odreda policije za specijalne namjene ''Lasta''.
Pogledaj u cijelosti
   
22.11.2017 13:32
Radovi na zamjeni dotrajalog pumpnog agregata
Sarajevo, 22.11.2017. godine - Zbog radova na zamjeni dotrajalog pumpnog agregata u Pumpnoj stanici „Alipašin Most“ na pravcu prema Rezervoaru „Kobilja Glava“, dana 23.11.2017. godine, doći će do obustave ...
Pogledaj u cijelosti
   
15.11.2017 15:33
Obavještenje za medije i javnost
Sarajevo, 15.11.2017. godine – KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo obavještava cijenjene građane i potrošače, da je danas usljed kvara, oko 13:00 sati prestala sa radom telefonska centala ...
Pogledaj u cijelosti
   
14.11.2017 10:04
Akcija isključenja dužnika
Sarajevo 14.11.2017. godine - KJKP"Vodovod i kanalizacija" počinje aktivnosti na isključenju potrošača iz sistema vodosnabdijevanja, po osnovu neplaćanja računa za utrošenu vodu i odvodnju u ugovorenom ...
Pogledaj u cijelosti
   
13.11.2017 11:49
ZAŠTITA VODOMJERA
Sarajevo, 13.11.2017. godine – U skladu s najavljenom vremenskom prognozom za ovu sedmicu, koja će obilovati kišnim i snježnim padavinama, te osjetnim padom temperature koja će biti ispod nule, te upozorenjem ...
Pogledaj u cijelosti
   
09.11.2017 15:33
Obavještenje za medije i javnost
Sarajevo, 09.11.2017. godine – Zbog tendencioznih natpisa u posljednje vrijeme u nekim medijima, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo obavještava medije i javnost, da su jedino valjane, mjerodavne ...
Pogledaj u cijelosti
   
09.11.2017 10:22
PREMIJER I DIREKTORICA PRATE REALIZACIJU POPRAVKE KVAROVA NA TERENU
Sarajevo, 09.11.2017. godine – Jučer, 08.11.2017. godine, u popodnevnim satima, Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo, Damir Faruk Saračević, član Nadzornog odbora VIK-a, Azra Muzur, v.d. direktorica ...
Pogledaj u cijelosti
   
08.11.2017 07:16
Premijer Konaković u radnoj posjeti VIK-u: Što prije unaprijediti stanje vodosnabdijevanja
U ponedjeljak, 06.11.2017. godine, u KJKP „VIK“ održan je sastanak, na kojem su prisustvovali: Elmedin Konaković, premijer Vlade Kantona Sarajevo, Senad Hasanspahić, ministar komunalne privrede i infrastrukture, ...
Pogledaj u cijelosti
   
03.11.2017 08:50
Borba protiv gubitaka vode u sistemu
U srijedu, 01.11.2017. godine, u KJKP „VIK“ održan je sastanak, na kojem su prisustvovali:Muamer Kosovac, v.d. predsjednika Skupštine preduzeća, Sedin Kozadra i Faruk Šahbegović, v.d. člana Skupštine, ...
Pogledaj u cijelosti
   
01.11.2017 13:51
Premijer Kantona Sarajevo u posjeti KJKP „VIK“: ZA KRATKO VRIJEME STABILIZIRANO VODOSNABDIJEVANJE U NEKIM DIJELOVIMA GRADA
Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, dana 30.10.2017. godine, posjetio je KJKP “Vodovod i kanalizacija”. U razgovoru s novim menadžmentom koji je predvodila v.d. direktorica Azra Muzur, informisan ...
Pogledaj u cijelosti
   
30.10.2017 14:19
Uprava preduzeća donijela Odluku: OBUSTAVA DALJEG EVIDENTIRANJA BESPRAVNIH PRIKLJUČAKA
Na prvoj sjednici Uprave preduzeća, koja je održana 23. 10.2017. godine, a na osnovu člana 39. Statuta preduzeća, donesena je Odluka o obustavi daljeg evidentiranja bespravnih priključaka i postupanju ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.10.2017 14:33
IMENOVANE NOVE UPRAVLJAČKE STRUKTURE PREDUZEĆA
Skupština Kantona Sarajevo je na 8. hitnoj sjednici, održanoj dana 31.07.2017. godine donijela Odluku o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.10.2017 14:30
Informacija u vezi sa isključenjima dužnika
Sarajevo, 23.10.2017. godine – KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo poduzima niz aktivnosti na efikasnijoj naplati svojih potraživanja, što uključuje telefonski kontakt, slanje opomena uz račun, ...
Pogledaj u cijelosti
   
27.10.2017 12:38
Uspostavljena saradnja KP VIK Istočno Sarajevo i KJKP VIK Sarajevo
Vršilac dužnosti direktora KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, Azra Muzur i direktor Komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Istočno Sarajevo, Jovan Katić, su dana 20. oktobra 2017. ...
Pogledaj u cijelosti