IZMJENA MATIČNIH PODATAKA - PREVODIU Centru za potrošače omogućena je izmjena matičnih podataka potrošača , prema sljedećim situacijama:

       1. UGOVOR O POKLONU (darovni ugovor) I RJEŠENJE O NASLJEDSTVU

           Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
           potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
 • Ugovor o poklonu ili rješenje o nasljedstvu
 • ZK izvadak (da nije stariji od 6 mjeseci)       2. IZDAVANJE STANA ILI PRIVATNE KUĆE KAO POSLOVNOG PROSTORA

           Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
           potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
 • Rješenje o izmjeni namjene stambene jedinice (izdato od nadležne općine)
 • Rješenje o registraciji pravnog subjekta (izdato od suda)
 • Identifikacijski broj
 • PDV broj
 • Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa (br. transakcijskog računa)       3. POVRAT U POSJED STANA, PRIVATNE KUĆE ILI POSLOVNOG PROSTORA
           Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
           potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
     
 • Uvjerenje o ulasku u posjed (izdato od nadležne općine)
 •    
 • Zapisnik o ulasku u posjed
 •    
 • Sudsko rješenje o povratu posjeda

 
       4. ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

           Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
           potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
 • Ugovor o zakupu
 • Rješenje o korištenju poslovnog prostora
 • Rješenje o registraciji pravnog subjekta (izdato od suda)
 • Identifikacijski broj
 • PDV broj
 • Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa (br. Transakcijskog računa)       5. KUPOPRODAJA KOD PRAVNIH LICA (PRIVREDA)

           Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
           potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
 • Ugovor o kupoprodaji
 • Rješenje o registraciji pravnog subjekta (izdato od suda)
 • Identifikacijski broj
 • PDV broj
 • Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa (br. transakcijskog računa)       6. KUPOPRODAJA KOD FIZIČKIH LICA (individualni potrošači i kućni savjeti)

           Uz potpisan i ovjeren Zahtjev (dat je u prilogu ili na licu mjesta po dolasku u Centar za potrošače)
           potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
 • Ugovor o kupoprodaji
 • ZK izvadak (da nije stariji od 6 mjeseci)


Popunjen i potpisan zahtjev (zahtjev dat u prilogu) potrebno je donijeti u Centar za potrošače.
 
Ovdje možete preuzeti: 'ZAHTJEV ...' (pdf)