AKTUELNOSTI - Laboratorija za ispitivanje i kalibraciju vodomjera

IZVRŠENA AKREDITACIJA LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE I KALIBRACIJU VODOMJERA


Preduzeće KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o Sarajevo, još davno je prepoznalo značaj tačnosti i pouzdanosti mjerenja potrošnje vode i donijelo odluku da se krene u izgradnju i opremanje moderne Laboratorije za ispitivanje i kalibraciju vodomjera, koja će omogućiti maksimalnu tačnost i pouzdanost instalisanih vodomjera u sistemu mjerenja i obračuna potrošnje vode. Krajem 2004. godine vlastitim sredstvima izgrađena je i puštena u funkciju trenutno jedna od najmodernijih Laboratorija u regionu za ispitivanje i kalibraciju vodomjera nominalnih prečnika do DN 40 mm. Cjelokupan rad Laboratorije usklađen je sa svim zahtjevima Međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17 025, definisan svim potrebnim dokumentima i procedurama, i postavljena takva unutrašnja organizacija, gdje Laboratorija ima takvo mjesto gdje je u potpunosti eliminisana bilo koji mogući negativan uticaj rukovodstva na njen rad, a prevashodno u domenu tehničkih prosuđivanja i rezultata ispitivanja/kalibriranja. Ocjenjivanje rada Laboratorije prema zahtjevima standarda ISO/IEC 17 025:2006 izvršio je Institut za akreditiranje BiH, čiji stručni nalazi su potvrdili da je Laboratorija organizovana, kompetentna, nezavisna i nepristrasna u obavljanju svih svojih aktivnosti, te da kao takva ispunjava sve zahtjeve međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17 025, što je i rezultiralo odobravanjem akreditacije.

Detaljnije pročitajte OVDJE